STE Certificaat


Categorie

Recent blog items

 • 14 July 2017

  CE-markering medische software

  Wanneer krijgt medische software een CE-markering? Medische hulpmiddelen zoals infuuspomp

  Lees meer>
 • 23 June 2017

  Brexit en dubbele documentatie

  Dubbele documentatie door Brexit? Het Verenigd Koninkrijk (VK) stapt definitief uit de EU

  Lees meer>
 • 30 March 2016

  Publicatie normontwerp gebruikershandleidingen NEN 5509

  Revisie norm gebruikershandleidingen De afgelopen jaren heb ik vanuit Manualise deelgenome

  Lees meer>
 • 30 March 2016

  Machinerichtlijn 2006/42/EC

  Welke eisen stelt de Machinerichtlijn aan de gebruiksaanwijzing? Elke machine die binnen

  Lees meer>
 • 21 March 2015

  Madcap Flare 11

  10 Reasons Why MadCap's Flare 11 Sets the Standard As a technical communication service b

  Lees meer>

STE Certificaat

Tijdens een tweedaagse training heb ik me verdiept in de wereld van het Simplified Technical English (STE). Ik had me hier eerder al autodidactisch in verdiept en zelfs al over het STE gesproken tijdens een van onze kennisborrels. Dit was me toch nog te vrijblijvend allemaal. De training, aangeboden door Frans Wijma van Shufra Consultancy, kwam voorbij en ik besloot om hier aan deel te nemen. Dit omdat het STE veel voordelen en perspectieven biedt bij het schrijven van technische handleidingen.

Voordelen STE bij schrijven handleiding

Het STE is een norm voor het schrijven van technische documentatie. De norm heeft Engels als uitgangspunt omdat de meeste documentatie in het Engels wordt geschreven. Daarnaast is Engels de meest globale taal: het is de meest gesproken tweede taal te wereld. Een nadeel van het Engels is de enorme woordenschat en de complexe grammatica. Veel woorden hebben een dubbele betekenis. Dit heeft onder andere verwarring, hoge vertaalkosten, slechte vertalingen en gevaarlijke situaties ten gevolge.

Na een aantal eerdere initiatieven is het uiteindelijk het STE geworden dat momenteel door veel industrieën wordt toegepast. STE is wordt geëist de lucht- en ruimtevaart industrie en door defensie.  Daarnaast wordt het veel toegepast in de ICT, machinebouw, communicatie industrie en bij producenten van consumentenproducten.

Het STE bestaat uit een set van 66 schrijfregels, een vocabulaire van 900 toegestane woorden, een lijst van niet toegestane woorden met synoniemen en richtlijnen voor klantspecifieke terminologie. Dit maakt dat het STE de volgende voordelen heeft:

 • Consistentie
 • Gestandaardiseerde manier van schrijven
 • Verbetering van de kwaliteit
 • Kosten reducerend
 • Tijdsbesparing
 • Overbrengen van de juiste informatie
 • Faciliteert hergebruik en content management
 • Tekstvolume neemt gemiddeld met 25% af
 • Vertaalkosten nemen met 35% af, doordat er minder vertaald hoeft te worden en doordat er meer van het vertaalgeheugen gebruik gemaakt kan worden. 

STE toepassen bij het schrijven van een handleiding

Er zijn verschillende mogelijkheden om het schrijven in STE daadwerkelijk te implementeren bij het maken van de gebruikershandleidingen. Een eerst stap is natuurlijk door het volgen van een training. Vervolgens is het raadzaam voor organisaties om een woordenboek aan te leggen. Dit woordenboek bestaat uit de 900 toegestane woorden en uit een aantal industrie specifieke woorden. Ook bestaat er software die teksten bijvoorbeeld kan controleren op het gebruik van toegestane of niet toegestane woorden.

Een woordenboek is op te bouwen door bestaande documentatie van een organisatie te analyseren. Gemiddeld ontstaat er dan een boek met ongeveer 2000 woorden. Het STE laat alleen het gebruik van de toegestane woorden toe.

STE schrijfregels en toegestane woorden

Ik wil niet alle 66 schrijfregels hier behandelen, maar wel enkele die in het bijzonder nuttig zijn bij een gebruikershandleiding schrijven in STE:

 • Regel 1.1 stelt dat alleen woorden gebruikt mogen worden die:
 1. Toegestaan zijn volgens het STE woordenboek. Toegestane woorden zijn in kapitalen geschreven. Zo is te vinden dat het woordcheck niet als werkwoord gebruikt mag worden. Dit omdat het meerdere betekenissen kan hebben en het mogelijk is om specifieker te zijn.
 2. In de categorie Technische Namen vallen. Voorbeelden zijn druklucht, sleutel, machine etc,
 3. In de categorie Technische Werkwoorden vallen.
 • Regel 1.3 zegt dat je moet blijven bij de betekenis van het woord, zoals beschreven in het STE woordenboek. Het woord mag niet in een andere betekenis worden gebruikt. Zo mag TO FOLLOW alleen gebruikt worden als ‘to come after’ en bijvoorbeeld niet als ‘follow the instructions’. Gebruik hier OBEY voor.
 • Regel 1.4 stelt dat alleen werkwoorden en bijvoeglijk naamwoorden uit het STE woordenboek gebruikt mogen worden. Dit zijn werkwoorden als absorb, charge, get en reject. Niet toegestane werkwoorden zijn bijvoorbeeld depend, heat, reach en split.

STE training en nu?

De training is een eerste grote stap voor het toepassen van STE. De  komende weken ga ik de theorie toepassen op technische handleidingen die wij schrijven. Handleidingen door mijn collega’s zijn geschreven en ter controle op mij bureau belanden zal ik nalopen op gebruik van STE. Het STE is geen moeilijke taal, maar zoals met alle talen het geval is, word je deze alleen eigen door veelvuldige toepassing.