Disclaimer


1. Inhoud
De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te zijn voor de actualiteit, de juistheid, de volledigheid of de kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van de verstrekte informatie, met inbegrip van elke vorm van informatie die onvolledig of onjuist is, zullen derhalve worden afgewezen.

Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichting. Delen van de pagina’s of de complete publicatie met inbegrip van alle aanbiedingen en informatie kunnen worden uitgebreid of gedeeltelijk of volledig worden gewijzigd/verwijderd door de auteur zonder afzonderlijke aankondiging.

2. Verwijzingen en links
De auteur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte pagina’s of verwijzingen naar een van zijn pagina’s – tenzij hij volledige kennis heeft van de illegale inhoud en in staat is de bezoekers van zijn site te beschermen tegen bezoek van pagina’s. Als er schade ontstaat door het gebruik van informatie die aldaar wordt gepresenteerd, is alleen de auteur van die respectievelijke pagina’s aansprakelijk, niet degene die gelinkt is via deze pagina’s.

Verder is de auteur niet aansprakelijk voor eventuele posten of berichten die gepubliceerd zijn door gebruikers van discussieforums, gastenboeken of mailinglijsten op zijn pagina.

3. Copyright
De auteur heeft niet de bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor de publicatie of, indien niet mogelijk, het geven van auteursrecht van het respectieve object. Het auteursrecht voor materiaal gemaakt door de auteur valt alleen hem toe, tenzij anders overeengekomen. Verveelvoudiging of gebruik van objecten zoals afbeeldingen, diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

4. Privacy policy
Indien de mogelijkheid bestaat voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen), geschiedt de verstrekking van deze data aan Manualise op vrijwillige basis. Indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk, zijn gebruik en betaling van alle door Manualise aangeboden diensten toegestaan zonder specificatie van persoonsgegevens of onder specificatie van anonieme gegevens of een alias. Gebruik door Manualise van postadressen, telefoon-/faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden.
Overtreders die ongevraagd spamberichten naar Manualise versturen zullen worden gestraft.

5.  Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarvandaan u verwezen bent. Indien secties of individuele termen van deze disclaimer niet legaal of inhoudelijk correct zijn, zullen de inhoud of de geldigheid van de andere onderdelen onaangetast blijven door dit feit.

Wijzigingen disclaimer
Manualise behoudt zich het recht om deze disclaimer op elk moment te wijzigen.