Kennisartikelen over

Het maken van professionele handleidingen

We delen graag onze vakkennis met u. Over alles wat er bij het creëren van een goede handleiding – én het slim beheren daarvan – komt kijken.

 • Welke eisen stelt de EMC-richtlijn?

  Dit artikel behandelt de eisen die de 2004/108/EC EMC-richtlijn aan de handleiding en documentatie stelt. Wilt u weten of uw product onder de EMC-richtlijn valt en welke CE richtlijnen nog meer van toepassing zijn op uw product? Raadpleeg dan dit overzicht van Manualise.

  Lees meer
 • Welke eisen stelt de machinerichtlijn?

  Dit artikel behandelt de eisen die de 2006/42/EC Machinerichtlijn aan de handleiding en documentatie stelt. Wilt u weten of uw product onder de machinerichtlijn valt en welke CE richtlijnen nog meer van toepassing zijn op uw product? Raadpleeg dan dit overzicht  van Manualise.

  Lees meer
 • Conformiteitsverklaring Opstellen

  In de Europese Unie is het voor fabrikanten of importeurs verplicht om te voldoen aan de CE-richtlijnen die gelden voor het betreffende product (CE = Conformité Européenne). Een bewijs dat een fabrikant of importeur aan de CE-richtlijnen houdt meer in dan het simpel aanbrengen van een CE-markering op een boiler of speelgoedbeer. Het is eerst nodig om een zogenaamde Conformiteitsverklaring op te stellen. Wat is zo’n CE-Conformiteitsverklaring? En wat houdt het opstellen van een Conformiteitsverklaring in?

  Lees meer
 • Machinerichtlijn 2006/42/EC

  Elke machine die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht of gebruikt, moet voldoen aan de veiligheids– en gezondheidseisen uit de Machinerichtlijn. Pas als uw machine voldoet mag deze worden verhandeld binnen de hele EU. Door het aanbrengen van CE markering verklaart u dat de machine voldoet aan de Machinerichtlijn en eventuele andere CE-richtlijnen. De Machinerichtlijn geeft naast eisen aan het ontwerp, ook eisen aan de documentatie. In dit blog worden de eisen die de Machinerichtlijn aan gebruikshandleiding stelt opgesomd.

  Lees meer
 • CE-markering en de handleiding

  Wij krijgen vaak vragen die te maken hebben met regelgeving. De vraag aan welke eisen de handleiding van een product met betrekking tot CE markering moet voldoen is het meest gehoord. Via dit blog zal ik trachten dit thema uiteen te zetten en de vragen te beantwoorden. De onderstaande tabel zal worden uitgebreid met links naar pagina’s waar alle eisen per CE-richtlijn op vermeld staan.

  Lees meer
 • CE-markering van belang voor uw handleiding

  Door het CE-logo op een product te plaatsen, geeft de fabrikant of importeur aan dat de producten voldoen aan de eisen die de Europese Unie (EU) stelt. Met het teken geeft de fabrikant of importeur (een importeur wordt wettelijk ook gezien als fabrikant) aan dat het product voldoet aan de minimale eisen over veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming. Deze eisen hebben ook vaak betrekking op de handleiding.

  Lees meer
 • Welke eisen stelt de Speelgoedrichtlijn?

  Dit artikel behandelt de eisen die de Speelgoedrichtlijn aan de handleiding en documentatie stelt. Wilt u weten of uw product onder de 2009/48/EC Richtlijn Speelgoed valt en welke CE richtlijnen nog meer van toepassing zijn op uw product? Raadpleeg dan dit overzicht van Manualise.

  Lees meer
 • Introductie CE-markering

  De Europese Nieuwe Aanpak Richtlijnen vormen het uitgangspunt van CE-markering (Conformité Européenne). In deze nieuwe aanpak richtlijnen worden ook handleidingen uitgebreid behandeld. Wat houdt de Europese Nieuwe Aanpak Richtlijnen in en wat betekenen ze concreet voor u en de handleidingen van uw producten? 

  Lees meer
 • Nieuwe Richtlijn Radio Apparatuur

  De nieuwe richtlijn voor radio apparatuur ( 2014/53/EC)  vervangt de R&TTE richtlijn (1999/5/EC). De nieuwe richtlijn is van toepassing op: “elektrisch of elektronisch product dat doelbewust radiogolven uitzendt en/of ontvangt ten behoeve van radiocommunicatie en/of radiodeterminatie, of elektrisch of elektronisch product dat moet worden aangevuld met een accessoire, zoals een antenne, om doelbewust radiogolven te kunnen uitzenden en/of ontvangen ten behoeve van radiocommunicatie en/of radiodeterminatie;”

  Lees meer
 • CE-markering medische software

  Medische hulpmiddelen zoals infuuspompen en scanners moeten gecertificeerd worden. Maar het is voor fabrikanten van medische software lang niet altijd duidelijk of hun product een medisch hulpmiddel is en aan welke eisen de certificatie, het technisch dossier en de gebruiksaanwijzing moeten voldoen. Het bepalen van de juiste risicoklasse blijkt essentieel.

  Lees meer

Wilt u meer informatie over onze diensten?

Wij helpen u graag verder.

Contact