CE-markering van belang voor uw handleiding

CE-markering uiteengezet

  Door het CE-logo op een product te plaatsen, geeft de fabrikant of importeur aan dat de producten voldoen aan de eisen die de Europese Unie (EU) stelt. Met het teken geeft de fabrikant of importeur (een importeur wordt wettelijk ook gezien als fabrikant) aan dat het product voldoet aan de minimale eisen over veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming. Deze eisen hebben ook vaak betrekking op de handleiding.

  Vraag direct een offerte aan →

  Wat betekent dit voor de handleiding?

  De CE-markering die op veel producten te vinden is een verklaring van de fabrikant (of importeur) dat het product voldoet aan de daarvoor geldende richtlijnen binnen de Europese Economische Ruimte. De CE-markering is een wettelijk verplichte aanduiding op producten die onder een van de ‘Nieuwe Aanpak’-richtlijnen vallen. Dat zijn bijvoorbeeld elektrische apparaten, machines, gastoestellen, speelgoed, liften, meetinstrumenten (water-, gas- en elektriciteitsmeters, weegschalen enzovoort) en persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelmen, signalisatiekleding en dergelijke). Het geeft aan dat het product vrij mag worden verhandeld binnen de Europese Economische Ruimte (EER) omdat het voldoet aan de eisen van de EG-richtlijnen. Het doel van de CE-markering is dus tweeledig van aard. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten wordt verhoogd.

  De fabrikant moet in de meeste gevallen voor het betreffende product een conformiteitsverklaring hebben opgesteld. In deze conformiteitsverklaring is de producent of importeur verplicht aan te geven dat het product voldoet aan alle van toepassing zijnde Europese richtlijnen. Daarnaast is de producent of importeur verplicht zich aansprakelijk te stellen voor zijn product. Het onderzoek naar de conformiteit met de regelgeving voor CE-markering komt vaak neer op zelfcertificering. Dit houdt in dat de fabrikant of importeur eventueel benodigde metingen en onderzoeken zelf uit moet voeren of ervoor mag kiezen deze metingen uit te besteden bij een instituut naar zijn keuze. In bepaalde gevallen is een EG-typegoedkeuring voorgeschreven en dient gebruikgemaakt te worden van een door de overheid aangemelde instantie.

  Een product dient CE-markering te dragen als CE-richtlijnen van toepassing zijn op het product. Een overzicht van alle CE-richtlijnen is hier te vinden. Deze richtlijnen geven wettelijke eisen met betrekking tot het product. Meestal geven de richtlijnen ook eisen met betrekking tot de handleidingen en technische documentatie.

  Meer informatie over richtlijnen vindt u hier. Kijk ook eens op het blog over CE-markering. Manualise informeert u hier graag over.