Instructievideo

Een instructievideo maken

  Een goede instructievideo kan enorm effectief zijn. Mensen ervaren een video als een prettige manier van kennisoverdracht. Een video sluit immers als geen ander aan bij hun concrete situatie. Zodoende houdt een instructievideo niet alleen de aandacht vast, maar ook de benodigde informatie.

  Vraag direct een offerte aan →

  Wat zijn de voordelen van een instructievideo?

  Instructievideo’s hebben de volgende voordelen:

  • Gebruikers ervaren ze als laagdrempelig.
  • Ze houden de aandacht langer vast dan printhandleidingen of online handleidingen. Dat geldt zeker voor interactieve video’s, waar gebruikers bijvoorbeeld onderdelen kunnen aanklikken voor een nadere uitleg.
  • Omdat instructievideo’s laagdrempelig zijn en de aandacht goed vasthouden, is het mogelijk veel informatie over te brengen binnen korte tijd.

  Hieronder vindt u tien stappen voor de ontwikkeling van een effectieve videohandleiding. Na elke stap volgt een toelichting.

  Een video-instructie in tien stappen

  1. Stel een projectmanager aan

  Bij de ontwikkeling van een instructievideo komt behoorlijk wat kijken. Het is belangrijk alles in goede banen te leiden. U doet er zodoende goed aan om een projectmanager aan te wijzen. Een projectmanager zorgt ervoor dat alles verloopt volgens het storyboard en uw planning. Kortom: zorg voor een ‘single point contact’ tijdens het gehele project.

  2. Bepaal het te bereiken doel

  Een video kan meerdere doelen dienen. Zo kunt u met een video mensen vooral motiveren en niet zozeer instrueren. Onze MadCap-video op onze MadCap-pagina is daar een mooi voorbeeld van. Maar een video kunt u natuurlijk ook puur instructief inzetten. Welke keuze maakt u? Uw keuze is van groot belang voor de indeling en toonzetting van uw video.

  3. Bepaal het soort video

  Wat voor soort video zet u in? In hoofdlijnen zijn er drie soorten video-instructie:

  • Bij animatie gebruikt u een tekenfilmstijl waarbij u met (grappige?) poppetjes bepaalde handelingen kunt benadrukken.
  • Bij realistische instructievideo’s zet u de instructies weliswaar in scène, maar dan wel in een studiosetting met mensen van vlees en bloed. Op deze manier kunt u bepaalde handelingen of onderdelen benadrukken, bijvoorbeeld de plaatsing van een losgekoppeld onderdeel op een contrastrijke ondergrond.
  • Bij ‘echte’ of real life-video’s gaat u uit van het gebruik van een product in zijn reële omgeving, bijvoorbeeld de bediening van een machine in een productiehal met andere machines.

  De aard van uw producten en uw wensen zijn doorslaggevend. Wij kunnen u helpen bij de productie van elke van bovenstaande instructievideo’s.  

  4. Bepaal het type video

  Gaat u voor een statische of interactieve video? Uit onderzoek blijkt dat een interactieve video het beste type is om de kijker iets op een effectieve manier te leren. Hieronder volgt een aantal tips voor de ontwikkeling van zo’n interactieve video (onderzoek Plaisant & Shneiderman):

  • Maak onderscheid in informatie.
   Maak een onderscheid in de verschillende soorten informatie. Vertel bijvoorbeeld steeds wat u gaat doen en daarna hoe u iets doet. Dan krijgt de kijker een goed totaalbeeld van de benodigde acties.
  • Houd segmenten kort.
   Korte segmenten zijn goed behapbaar en makkelijker te onthouden. Zo blijft de aandacht erbij.
  • Maak taken eenvoudig en helder.
   Gebruik korte zinnen en behandel één taak per keer. Zorg voor duidelijk en correct taalgebruik.
  • Stimuleer een mix van taken en oefeningen.
   Geef de gebruiker tijdens of na de video de tijd om de getoonde handelingen te oefenen. Dit leidt tot betere informatieopslag.
  • Gebruik het gesproken woord.
   Des te meer zintuigen betrokken raken, des te beter is de informatieopslag. Gebruik daarom beeld en het gesproken woord zoveel mogelijk samen. Ondertitel waar nodig.
  • Doe aan esthetiek.
   Het oog wil ook wat. Het is prettiger om in een nette studiosetting te kijken naar de opbouw van een IKEA-kast dan naar een autoslipcursus op een sloopterrein vol sloopauto’s. Beleving speelt een belangrijke rol bij informatieopslag.
  • Stuur aandacht.
   Maak duidelijk welk deel van het scherm de aandacht verdient. Zoom in of laat iets knipperen.
  • Geef de gebruiker controle.
   Laat de gebruiker zelf kiezen wat hij wil leren. Laat hem dus zelf ‘op de knoppen drukken’.

  5. Bepaal of uitbesteding wenselijk is

  Voor de ontwikkeling van een instructievideo kunt u bij veel verschillende bedrijven terecht, waaronder Manualise. Indien u echter besluit om zelf een instructiefilm te maken, dan kunt u dat doen met softwaretools zoals Bandicam.

  6. Maak een storyboard

  Een storyboard is een ander woord voor verhaallijn of script. U doet er verstandig aan om het concept dat u in gedachten heeft eerst stap-voor-stap uit te schrijven, of eigenlijk: uit te tekenen. In het storyboard legt u vast welke handelingen in welke volgorde aan bod komen. Ook kunt u in een storyboard vastleggen bij welke handelingen u welke voice-over-teksten gaat gebruiken.

  7. Bepaal een ‘look and feel’ voor uw video

  Als u uw instructievideo zelf ontwikkelt, adviseren wij u de ‘look and feel’ van de video in lijn te brengen met uw huisstijl. Uw corporate identity dient te allen tijde overeind te blijven. Zo blijft uw boodschap herkenbaar als volledig van u afkomstig.

  8. Zorg voor een pakkend stemgeluid

  De ‘voice-over’ in uw instructievideo moet afkomstig zijn van een professionele spreker of in ieder geval van iemand die weet wat hij doet. Het stemgeluid, de toonhoogte, het tempo, de intonatie en de zinsopbouw bepalen in welke mate een luisteraar ‘erbij blijft’ of afhaakt. De keuze voor een mannen- of vrouwenstem hangt sterk af van het doel en de doelgroep van de instructievideo. Hetzelfde geldt voor de keuze voor een eventueel accent.

  9. Archiveer uw storyboard

  Archiveer altijd uw storyboard. Als later zou blijken dat u onderdelen van uw instructievideo wilt vervangen, dan kunt u via uw storyboard heel precies bepalen welke onderdelen dat moeten zijn. Ook kunt u dan makkelijk nieuwe volgorden aanleggen. Het storyboard is uw werkdocument om uw instructievideo op een later tijdstip aan te passen.

  https://player.vimeo.com/video/96182989?h=f1bc4bb8fe&dnt=1&app_id=122963

  10. Review de video op verbeterpunten

  Wanneer uw instructievideo klaar is, is het altijd belangrijk om de video nog een keer (of zelfs een aantal keer) kritisch te bekijken. Probeer u hierbij steeds te plaatsen in de schoenen van uw gemiddelde kijker. Sommige dingen die op u heel vanzelfsprekend overkomen, kunnen voor uw kijkers compleet nieuw zijn, zoals het gebruik van rubberringen in een afvoerleiding. Toon dan expliciet de wenselijkheid of noodzaak van die rubberringen! Neem tijdens de review alle mogelijke verbeterpunten door.

  Tijdens de productie van uw instructievideo kunt u ons natuurlijk te allen tijde benaderen. Welke vraag of welk verzoek u ook heeft: wij doorlopen graag met u de benodigde stappen.