Brexit en dubbele documentatie


Categorie

Recent blog items

 • 14 July 2017

  CE-markering medische software

  Wanneer krijgt medische software een CE-markering? Medische hulpmiddelen zoals infuuspomp

  Lees meer>
 • 23 June 2017

  Brexit en dubbele documentatie

  Dubbele documentatie door Brexit? Het Verenigd Koninkrijk (VK) stapt definitief uit de EU

  Lees meer>
 • 30 March 2016

  Publicatie normontwerp gebruikershandleidingen NEN 5509

  Revisie norm gebruikershandleidingen De afgelopen jaren heb ik vanuit Manualise deelgenome

  Lees meer>
 • 30 March 2016

  Machinerichtlijn 2006/42/EC

  Welke eisen stelt de Machinerichtlijn aan de gebruiksaanwijzing? Elke machine die binnen

  Lees meer>
 • 21 March 2015

  Madcap Flare 11

  10 Reasons Why MadCap's Flare 11 Sets the Standard As a technical communication service b

  Lees meer>

Brexit en dubbele documentatie

Dubbele documentatie door Brexit?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) stapt definitief uit de EU. Dat heeft waarschijnlijk grote gevolgen voor de handel met de Britten. Mogelijk komt Londen in de toekomst met een eigen Machinerichtlijn. Ligt hierdoor dubbele documentatie in het verschiet?

De kans is groot dat de Brexit uitloopt op een vechtscheiding, zo stelde de Rabobank onlangs in een studie. In dat geval slagen het VK en de EU er niet in om een vrijhandelsakkoord te sluiten en komen er fikse handelsbelemmeringen zoals grenscontroles en importtarieven.

Een tweede, milder scenario is dat het VK en de EU een bilateraal handelsverdrag sluiten. Maar heel veel milder is dat niet, want ook dan maken de Britten geen deel meer uit van de Europese Economische Ruimte (EER), aldus de Rabobank. De bank acht andere echtscheidingsscenario’s erg onwaarschijnlijk.

Het vertrek uit de EER kan consequenties hebben als het gaat om Europese  productrichtlijnen rondom machines en gebruiksaanwijzingen. Het VK kan op termijn besluiten de Europese Machinerichtlijn, en dus de eisen waaraan een handleiding moet voldoen, niet meer te volgen.

Veranderingen Machinerichtlijn en handleiding

De kans dat Londen op korte termijn met eigen productrichtlijnen gaat komen, lijkt niet groot. De huidige EU-regels zijn verankerd in de nationale wetgeving, dus het is niet waarschijnlijk dat de Britten hiervan gaan afwijken. De vraag is wel hoe het VK in de toekomst gaat reageren op wijzigingen in de Europese Machinerichtlijn of nieuwe wet- en regelgeving.

Mogelijk, maar vooralsnog niet voor de hand liggend, kiest het VK voor zwaardere of mildere eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. En dat zou slecht nieuws zijn voor fabrikanten: die zijn dan wellicht gedwongen twee versies van hun producten en handleidingen te ontwikkelen, een voor de Britse en een voor de EU-markt.

Internationale fabrikanten

De Brexit kan verder ook vervelend uitpakken voor fabrikanten buiten de EER met een importeur of gemachtigde in het Verenigd Koninkrijk. Het VK is een populaire vestigingsplaats, onder meer omdat Engels de officiële voertaal is van de EU. Maar ook dit is nu niet meer zeker. Het is goed mogelijk dat het technisch (constructie)dossier in de toekomst in een andere officiële EU-taal moet worden opgesteld. Voor de (machine)handleiding zijn er vermoedelijk geen consequenties: die zal net als nu beschikbaar moeten zijn in de taal van de lidstaat waar het product op de markt komt.

Wilt u meer weten over onze diensten? Wij beantwoorden uw vragen persoonlijk. Bel: 015 800 0299 of neemt stuur ons een bericht via onze contactpagina.