Conformiteitsverklaring opstellen

Conformiteitsverklaring: er leiden meer wegen naar Rome

  In de Europese Unie is het voor fabrikanten of importeurs verplicht om te voldoen aan de CE-richtlijnen die gelden voor het betreffende product (CE = Conformité Européenne). Een bewijs dat een fabrikant of importeur aan de CE-richtlijnen houdt meer in dan het simpel aanbrengen van een CE-markering op een boiler of speelgoedbeer. Het is eerst nodig om een zogenaamde Conformiteitsverklaring op te stellen. Wat is zo’n CE-Conformiteitsverklaring? En wat houdt het opstellen van een Conformiteitsverklaring in?

  Vraag direct een offerte aan →

  Inhoudsopgave

  Wat is een Conformiteitsverklaring?

  Een Conformiteitsverklaring is een verklaring van een fabrikant of zijn gemachtigde (lees: de importeur) dat het in het EU-land verhandelde product voldoet aan de CE-richtlijnen op het gebied van veiligheid en gezondheid. Simpele voorbeelden zijn: een machine mag niet van zijn plaats trillen en speelgoed mag niet inslikbaar zijn. Ook mogen apparaten niet te veel geluid produceren omdat dat op langere termijn gehoorverlies met zich mee kan brengen.

  Een Conformiteitsverklaring houdt in dat een fabrikant of importeur officieel verklaart dat de verhandelde producten aan de Europese CE-richtlijnen voldoen. CE-richtlijnen hebben het karakter van nationale wetgeving. Wie een Conformiteitsverklaring opstelt moet er dus zeker van zijn dat alles in die verklaring klopt. Wie onwaarheid verkondigt en bijvoorbeeld testen noemt die niet daadwerkelijk zijn uitgevoerd, begaat een overtreding. Vervolging door het Openbaar Ministerie is dan niet ondenkbeeldig.

  De vraag is natuurlijk: wat moet er allemaal in een Conformiteitsverklaring staan? Die vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Alles hangt namelijk af van de productgroep waartoe het betreffende product behoort. De eisen in de CE-richtlijnen voor boilers zijn anders dan die voor speelgoed of pleziervaartuigen.

  Bij het opstellen van een Conformiteitsverklaring wordt dus de vraag: om welke productgroep gaat het en welke eisen gelden voor die productgroep?

  Hoe is een Conformiteitsverklaring opgebouwd?

  De opbouw van een Conformiteitsverklaring hangt sterk af van de productgroep. Wie bijvoorbeeld een boiler op de markt brengt, moet een externe keuringinstantie inschakelen om de boiler te keurmerken als zijnde veilig. De naam of het identificatienummer van die keuringsinstantie moet in de Conformiteitsverklaring staan. Bij speelgoed hangt het weer af van de aard van het speelgoed of een externe keuringsinstantie nodig is. De CE-richtlijnen schetsen daarvoor zelf de voorwaarden.

  Natuurlijk zijn er wel grove lijnen te schetsen bij het opstellen van een Conformiteitsverklaring. Zo moet de Conformiteitsverklaring niet alleen aangeven dat aan alle eisen uit de CE-richtlijnen is voldaan. Ook moet de fabrikant of importeur de noodzakelijke documentatie kunnen tonen die hoort bij het product. Denk hierbij aan testrapporten (intern of van externe keuringsinstanties), een technisch constructie dossier of ‘TCD’ (dat aangeeft uit welke onderdelen een product bestaat) en de handleiding.

  De handleiding moet ook weer aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen staan dit keer los van de productgroep. Zo moet de handleiding in de taal (talen) van het verhandelde land zijn gesteld. Ook moeten de instructies begrijpelijk zijn voor de doelgroep. Om dit laatste te waarborgen bestaat weer een bepaalde internationale norm, de IEC-82079.

  De volgorde is dus:

  • de productgroep voor het betreffende product vaststellen;
  • de CE-richtlijnen voor deze productgroep (lees: het betreffende product) nagaan;
  • het product op overeenstemming met de CE-richtlijnen controleren;
  • eventueel het product in overeenstemming brengen met de CE-richtlijnen;
  • de Conformiteitsverklaring opstellen en voorzien van testrapporten, technisch constructie dossier en handleiding;
  • de CE-markering op het product aanbrengen of, als dit niet kan, op de verpakking.

  Het is niet toegestaan een CE-markering aan te brengen zonder eerst de Conformiteitsverklaring op te stellen en te ondertekenen.

  Een Conformiteitsverklaring opstellen: tips

  In het algemeenheid zijn tips voor het opstellen van een Conformiteitsverklaring lastig te geven. De variatie in productgroepen is immers erg groot. In totaal zijn dat er 25.

  De tips in dit artikel zijn zodoende noodgedwongen vrij algemeen van aard. De belangrijkste is echter vrij concreet: bezoek de webpagina van de Europese Commissie die de verschillende productgroepen op een rijtje zet, inclusief de bijbehorende CE-richtlijnen. Veel van de uitgewerkte eisen kunnen weer in andere documenten staan. In dat geval staan op de webpagina de relevante links.

  Een andere belangrijke tip is om na te gaan of wellicht meer dan één CE-richtlijn van toepassing is.

  In principe is het namelijk mogelijk dat een product aan meer dan één CE-richtlijn moet voldoen. Zo kan een boomversnipperaar als een machine gelden en moet hij voldoen aan de Machinerichtlijn. Maar zo’n versnipperaar kan ook gelden als tuingereedschap en moet dan voldoen aan de richtlijn voor geluidsemissie.

  Als een fabrikant of importeur het vermoeden heeft dat meerdere CE-richtlijnen van toepassing zijn, is het goed alle relevante richtlijnen ook daadwerkelijk na te lopen alvorens een Conformiteitsverklaring op te stellen. In die Conformiteitsverklaring horen alle relevante CE-richtlijnen naar voren te komen.

  Een Conformiteitsverklaring beslaat vaak niet meer dan een A4-vel. De bijbehorende documentatie zorgt er echter voor dat sprake is van een compleet dossier. Het is gewoonte om een dergelijk dossier te openen met de Conformiteitsverklaring. Daarna volgt de rest van het dossier (testrapporten, handleiding enovoort).

  Overigens is de benaming Conformiteitsverklaring het populairst. In plaats van de benaming Conformiteitsverklaring, komen ook de begrippen CE-certificaatEG-verklaring van Overeenstemming en EU-verklaring van Overeenstemming voor. Om het nog een beetje ingewikkelder te maken: de Conformiteitsverklaringen voor bouwproducten heten officieel Inbouwverklaringen.

  Manualise kan u helpen uw Conformiteitsverklaring op te stellen

  Het op de Europese markt opererende bedrijf Manualise heeft als producent van handleidingen de nodige kennis opgebouwd over Conformiteitsverklaringen. De Delftse onderneming kan zodoende helpen bij het opstellen van elke Conformiteitsverklaring.