Voorbeeldhandleiding

Op zoek naar een voorbeeldhandleiding?

  U heeft een nieuw product ontwikkeld dat moet worden voorzien van een professionele handleiding. Om een goede start te maken, is het natuurlijk fijn als u beschikt over een representatief voorbeeld. Fluitje van een cent, zou u zeggen. Het internet staat er immers vol mee. Maar welk voorbeeld is nu geschikt en welke niet? Welkom in het doolhof van handleidingenland.

  Vraag direct een offerte aan →

  Vraagt u zich het volgende af:

  Voorbeeld van een handleiding nodig?

  De kwaliteit van een product wordt onder meer bepaald door de informatie die erbij wordt verstrekt. De nieuwe eigenaar moet worden uitgelegd hoe hij of zij het product goed en veilig moet gebruiken. Vaak wordt deze informatie in de vorm van een handleiding erbij verstrekt. Er zijn verschillende soorten handleidingen. Veel voorkomende handleidingen zijn de montagehandleiding, installatiehandleiding, gebruikershandleiding en quickstart.

  Deze verschillende soorten handleiding hebben ieder hun eigen doelgroep en toepassing. Daarnaast verschillen ze in lengte en niveau van detail. De eigenschappen van de handleidingen worden beschreven en worden toegelicht aan de hand van voorbeelden. Kijk voor veel andere online handleidingen ook eens op de site gebruikershandleiding.com. Vormen van handleidingen die op deze pagina verder niet besproken worden, maar wel aan populariteit winnen, zijn video-, interactieve- en augmented reality handleidingen.

  Voorbeeld montagehandleiding

  Een montagehandleiding is wat de naam eigenlijk al aangeeft: een handleiding die uitlegt hoe een product in elkaar gezet moet worden. Een bekend voorbeeld zijn de handleidingen van IKEA. De montagehandleiding wordt meestal bij het product meegeleverd. Een montagehandleiding begint gewoonlijk met een opsomming van de geleverde onderdelen. Zo kan degene die het product in elkaar zet, zien of er eventueel missende onderdelen zijn. Vervolgens staat er vermeld of er gereedschap nodig is voor het monteren en of dit bijgeleverd is. Een belangrijk onderdeel van de handleiding, maar niet altijd aanwezig, zijn de veiligheidswaarschuwingen.

  De beschrijving van het monteren gebeurt vrijwel altijd door middel van tekeningen. Voordat de montage wordt beschreven, wordt eerst een tekening of foto getoond van het complete product zodat er een goed beeld ontstaat van hoe het product er uit gaat zien. Eventueel wordt er ook een zogenaamde ‘exploded view’ gegeven. Dit is een overzichtstekening die laat zien hoe alle onderdelen in elkaar passen tot een volledig product. Het monteren is opgedeeld in stappen. Per stap wordt aangegeven welke handelingen moeten worden uitgevoerd en welke onderdelen daarvoor nodig zijn. Eventueel wordt de tekening verduidelijkt met tekst.

  Een voorbeeld van een montagehandleiding is die van de Big Green Egg. Deze handleiding is gemaakt door Manualise. Een montagehandleiding beschrijft alleen hoe het product in elkaar gezet moet worden. Uitleg over het gebruik staat in de gebruikershandleiding.

  Voorbeeld installatiehandleiding

  Een installatiehandleiding lijkt op een montagehandleiding. Het verschil is dat er niet beschreven wordt hoe het product in elkaar gezet moet worden, maar dat uitgelegd staat hoe het product op juiste wijze moet worden verbonden, bevestigd of aangesloten. Voorbeelden van een installatie zijn het plaatsen van een hek, het aansluiten van een modem of het toevoegen van een module aan een bestaand apparaat. Meestal bestaat een installatiehandleiding uit een combinatie van figuren en tekst.

  Voorbeeld gebruikershandleiding

  De term gebruikershandleiding is een overkoepelende term. Er zijn twee soorten gebruikershandleiding met elk een eigen doelgroep.

  Gebruiksaanwijzing

  Een gebruiksaanwijzing is een gebruikershandleiding voor een consumentenproduct. Voorbeelden van een gebruiksaanwijzing zijn een handleiding voor een magnetron, een televisie of een föhn. Een gebruiksaanwijzing wordt gekenmerkt door eenvoudig taalgebruik. Gewoonlijk bestaat een gebruiksaanwijzing uit tekst met enkele afbeeldingen ter verduidelijking.

  Bedieningsvoorschrift

  Een bedieningsvoorschrift is bedoeld voor bedieners, monteurs of technici. Er staan ten opzichte van een gebruiksaanwijzing gewoonlijk meer ingewikkelde handelingen in. Sommige handelingen in een bedieningsvoorschrift vereisen het bezit van een diploma vanwege de complexiteit of gevaarlijke aard. Voorbeelden van een bedieningsvoorschrift zijn de handleiding van een sluis (in een kanaal) of de onderhoudshandleiding voor een industriële machine.

  Voorbeeld quick start

  Een ‘quick start’-handleiding is een beknopte gebruiksaanwijzing. De quick start bestaat slechts uit enkele afbeeldingen en kleine stukjes tekst. De quickstart is een handleiding die bedoeld is om snel aan de slag te gaan met een product, zonder dat er een grote tijdsinvestering nodig is om een handleiding te lezen. Gewoonlijk staan alleen de hoofdfuncties of eenvoudigste instellingen van een product uitgelegd. Door slim gebruik van afbeeldingen kan de uitleg in de tekst kort blijven. Het voorbeeld is van een portable radio.