Welke eisen stelt de richtlijn voor eenvoudige drukvaten?


Richtlijn voor eenvoudige drukvaten en de handleiding

Dit artikel behandelt de eisen die de 2009/105/EG, richtlijn voor eenvoudige drukvaten, aan de handleiding en documentatie stelt. Wilt u weten of uw product onder de richtlijn voor eenvoudige drukvaten valt en welke CE richtlijnen nog meer van toepassing zijn op uw product? Raadpleeg dan dit overzicht van Manualise.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? 

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP >

Artikelen uit de richtlijn voor eenvoudige drukvaten (2009/105/EG) met betrekking tot de documentatie 

Bijlage II
1. CE-markering en opschriften
1.1 CE-markerring
De CE-markering bestaat uit de initialen CE in de volgende grafische vorm:

ce_mark_big

Bij vergroting of verkleining van de CE-markering moeten de verhoudingen van de in dit punt open gegradueerde
afbeelding in acht worden genomen.

De onderscheiden onderdelen van de CE-markering moeten nagenoeg dezelfde hoogte hebben, die minimaal 5 mm
bedraagt.

1.2. Opschriften
Op het vat of de opschriftenplaat moeten ten minste de volgende opschriften zijn aangebracht:

  1. de maximale bedrijfsdruk (PS in bar);
  2. de maximale bedrijfstemperatuur (Tmax in °C);
  3. de minimale bedrijfstemperatuur (Tmin in °C);
  4. inhoud van het vat (V in l);
  5. de naam of het merk van de fabrikant;
  6. het type en het serie- of partijnummer van het drukvat;
  7. de laatste twee cijfers van het jaar waarin de CE-markering is aangebracht.

2. HANDLEIDING
De handleiding moet de volgende informatie bevatten:

  1. de in punt 1 genoemde gegevens, met uitzondering van het serienummer van het drukvat;
  2. het beoogde gebruiksgebied;
  3. de voor de veiligheid van het drukvat noodzakelijke onderhouds- en installatievoorschriften.

De handleiding wordt in de officiële taal of talen van het land van bestemming gesteld


Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op >