Welke eisen stelt de richtlijn voor eenvoudige drukvaten?

Richtlijn voor eenvoudige drukvaten en de handleiding

  Dit artikel behandelt de eisen die de 2009/105/EG, richtlijn voor eenvoudige drukvaten, aan de handleiding en documentatie stelt. Wilt u weten of uw product onder de richtlijn voor eenvoudige drukvaten valt en welke CE richtlijnen nog meer van toepassing zijn op uw product? Raadpleeg dan dit overzicht van Manualise.

  Vraag direct een offerte aan →

  Artikelen uit de richtlijn voor eenvoudige drukvaten (2009/105/EG) met betrekking tot de documentatie 

  Bijlage II
  1. CE-markering en opschriften
  1.1 CE-markerring
  De CE-markering bestaat uit de initialen CE in de volgende grafische vorm:

  ce_mark_big

  Bij vergroting of verkleining van de CE-markering moeten de verhoudingen van de in dit punt open gegradueerde
  afbeelding in acht worden genomen.

  De onderscheiden onderdelen van de CE-markering moeten nagenoeg dezelfde hoogte hebben, die minimaal 5 mm
  bedraagt.

  1.2. Opschriften
  Op het vat of de opschriftenplaat moeten ten minste de volgende opschriften zijn aangebracht:

  1. de maximale bedrijfsdruk (PS in bar);
  2. de maximale bedrijfstemperatuur (Tmax in °C);
  3. de minimale bedrijfstemperatuur (Tmin in °C);
  4. inhoud van het vat (V in l);
  5. de naam of het merk van de fabrikant;
  6. het type en het serie- of partijnummer van het drukvat;
  7. de laatste twee cijfers van het jaar waarin de CE-markering is aangebracht.

  2. HANDLEIDING
  De handleiding moet de volgende informatie bevatten:

  1. de in punt 1 genoemde gegevens, met uitzondering van het serienummer van het drukvat;
  2. het beoogde gebruiksgebied;
  3. de voor de veiligheid van het drukvat noodzakelijke onderhouds- en installatievoorschriften.

  De handleiding wordt in de officiële taal of talen van het land van bestemming gesteld