Verordening bouwproducten

Welke eisen stelt de verordening bouwproducten aan een handleiding?

  Dit artikel behandelt de eisen die de (EU) 305/2011, Europese Verordening Bouwproducten, aan de handleiding en documentatie stelt. Wilt u weten of uw product onder de Verordening Bouwproducten valt en welke CE richtlijnen nog meer van toepassing zijn op uw product? Raadpleeg dan dit overzicht van Manualise.

  Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

  Vraag direct een offerte aan →


  Artikelen uit de Europese Verordening Bouwproducten (EU) 305/2011 met betrekking tot de documentatie 

  VERPLICHTINGEN VAN MARKTDEELNEMERS
  11.6 Verplichtingen van fabrikanten

  Fabrikanten zien erop toe dat wanneer zij een bouwpro­duct op de markt aanbieden, het product vergezeld gaat van instructies en informatie aangaande de veiligheid, in een taal, zoals bepaald door de betrokken lidstaat, die de gebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen.

  13.4 Verplichtingen van importeurs

  Importeurs zien erop toe dat wanneer zij een bouwpro­duct op de markt aanbieden, het product vergezeld gaat van instructies en informatie aangaande de veiligheid, in een taal bepaald door de betrokken lidstaat, die de gebruikers gemakke­lijk kunnen begrijpen.