Voorbeelden quick start guides

Voorbeelden van goede quick start guides

  Quick start guides zijn in opkomst. Die constatering suggereert wellicht dat de productie van quick start guides in de kinderschoenen staat. Die constatering suggereert vervolgens weer dat er nog geen echt goede voorbeelden van quick start guides zijn te geven. Dat laatste is zeker niet waar. Goede voorbeelden van quick start guides zijn er zeker. Het dus evenmin waar dat quick start guides alleen nog maar kinderziekten zouden hebben. Dit artikel toont voorbeelden van goed bruikbare quick start guides.

  Vraag direct een offerte aan →

  Inhoudsopgave

  Eigenschappen van een goede quick start guide

  Wat maakt een quick start guide nu tot een goede quick start guide? De meningen daarover kunnen verschillen. Maar er zijn zeker vuistregels die voldoende houvast bieden om het kaf van het koren te scheiden.

  Een quick start guide moet in ieder geval compact zijn. De vorm maakt niet zo uit: een quick start guide kan een klein A5-boekwerkje van 4 pagina’s zijn (inclusief voorzijde), een gevouwen kaart of een geplastificeerd A4-tje. Bepalend is dat een quick start guide compact is en niet meer informatie bevat dan 1/10 van de complete handleiding.

  Verder moet een quick start guide voornamelijk uit illustraties bestaan. Gebruikers begrijpen visuele informatie sneller en beter dan tekstuele informatie. Dat wijst elk onderzoek uit.

  Ten slotte moet het karakter van een quick start guide duidelijk zijn. De nadruk moet liggen op direct gebruik of een snelle installatie, niet op beide. Als beide te veel samenkomen, wordt een quick start guide al vrij snel ‘te zwaar’.  Hij begint dan te lijken op een volledige handleiding. Natuurlijk mogen beide aspecten, installatie en gebruik, in een quick start guide samen aan de orde komen. Maar ze mogen niet allebei de hoofdrol opeisen.

  Dit artikel toont twee voorbeelden van goed opgezette quick start guides. Het eerste voorbeeld betreft een quick start guide waarbij de nadruk ligt op gebruik. Het tweede voorbeeld toont een quick start guide waarbij de nadruk ligt op installatie.

  Voorbeeld van een goede quick start guide: gebruik

  Hieronder volgt een voorbeeld van een quick start guide die de nadruk legt op gebruik.

  Quick start guide voor een draagbare radio.
  Een quick start guide voor een draagbare radio: met vijf tekeningen wordt duidelijk hoe de gebruiker de radio kan bedienen.

  De eerste tekening gaat weliswaar in op de installatie van een draagbare radio, maar daarna gaat het alleen om het gebruik van de radio. Om de draagbare radio te kunnen gebruiken, is eerst aansluiting op het lichtnet nodig of het aanbrengen van batterijen (zie tekening 1). Het installatiegedeelte blijft dus beperkt tot één tekening.

  Vervolgens komen de volgende functies aan de orde in vier achtereenvolgende tekeningen:

  1. aan-/uitzetten (tek. 2);
  2. aanpassen volume (tek. 3);
  3. aanpassen toon (tek. 4) en
  4. het kiezen van een geluidsbron (FM-radio of DAB-radio of Bluetooth of de microfoon; tek. 5).

  Deze functies maken het mogelijk de radio meteen volwaardig te gebruiken. Door de functies op deze manier te rangschikken kan het niet anders of de tweede draaiknop op de radio heeft de radiostationkeuze als functie (tuning).

  Programmering van de radiostations met voorkeuzetoetsen is een functie die thuishoort in een volledige gebruikershandleiding.

  Voorbeeld van een goede quick start guide: installatie

  In een quick start guide kan de nadruk ook liggen op de installatie. Dat is in onderstaand voorbeeld het geval. De foto toont een zogenaamde WiFi-booster die het mogelijk maakt het bereik van het eigen WiFi-netwerk te vergroten. Op die manier wordt het mogelijk het eigen WiFi-netwerk te gebruiken bij de buren of in een verder weg gelegen schuur of tuinhuis.

  Quick start guide voor een WiFi-booster.
  Een quick start guide die aan de binnenzijde van de doos meteen duidelijk maakt hoe de gebruiker een WiFi-booster installeert.

  De booster bestaat uit twee adapters. De ene adapter (A) verdient een plaatsje tussen stopcontact en de bestaande WiFi-modem. De andere adapter (B) hoort in een stopcontact in de buurt van het gebruik (bij de buren, in het tuinhuis, enzovoort).

  Deze installatieprocedure leent zich uitstekend voor een ‘verkorte handleiding’ (zoals de quick start guide hier heet). De installatieprocedure is eenvoudig, maar vereist wel toelichting. Zodoende heeft de telecomprovider gekozen voor een quick start guide aan de binnenkant van de doos van de WiFi-booster.

  Deze oplossing garandeert een direct gebruik van het apparaat. Het gebruik van het apparaat komt in feite neer op de installatie. Direct na de installatie is het apparaat dus klaar voor gebruik. Als de booster het niet doet, geeft hij een signalering af met LED-lampjes. De quick start guide geeft hierover in het kort nadere informatie.

  Een goede quick start guide maken

  Een goede quick start guide vereist een goede samenwerking tussen technisch schrijvers en technisch illustratoren. Technische illustraties zijn duur op het moment dat een illustrator een draagbare radio of een WiFi-booster helemaal ‘from scratch’ moet tekenen.

  Maar vaak is dat niet nodig. Als de fabrikant beschikt over de ontwerptekeningen van het product, kunnen technisch illustratoren deze als basis gebruiken. Ze kunnen dan in overleg met de technisch schrijver de juiste nadruk leggen op bepaalde onderdelen van het product (door inkleuring van bijvoorbeeld een knop) of op bepaalde handelingen (een ronddraaiende pijl rond een knop).

  Er zijn gespecialiseerde bedrijven die niet allleen kundige technisch schrijvers en technisch illustratoren in huis hebben, maar ook speciale software om bestaande ontwerptekeningen perfect geschikt te maken voor een quick start guide (of een handleiding). Inmiddels zijn dan ook meer voorbeelden van goede quick start guides te geven dan alleen de bovenstaande.

  Manualise een goede quick start guide laten maken

  Een gespecialiseerd bedrijf met veel ervaring in quick start guides is het Delftse Manualise. Het bedrijf is gespitst op het gebruik van illustraties in zowel quick start guides als handleidingen. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van visuele naast tekstuele informatie, heeft dit bedrijf een naam opgebouwd met zowel effectieve quick start guides als effectieve handleidingen.