Technische illustraties maken

Manualise maakt uw technische illustraties

  Illustraties maken een handleiding duidelijker. Een afbeelding zegt vaak meer dan 1.000 woorden! En… afbeeldingen hoeft u niet te laten vertalen! Dat bespaart aanzienlijk op uw budget. Een goede installatie-, gebruikers- of onderhoudshandleiding kan niet zonder goede technische illustraties. Manualise is hierin gespecialiseerd.

  Vraag direct een offerte aan →

  Inhoudsopgave

  Wat zijn technische illustraties?

  Technisch illustreren is de kunst van het weglaten. Alleen de onderdelen die ertoe doen, verdienen visueel aandacht: knoppen, ingangen voor stekkers of connectoren, kliksystemen enzovoort. Een tekening kan deze onderdelen benadrukken. Bij een foto ligt dat veel lastiger.

  Tegelijk is het belangrijk dat het getekende product een reële weergave is van het apparaat zelf. Met andere woorden: de verhoudingen in de tekening moeten kloppen. De plaatsing van onderdelen moet in de tekening precies zo zijn als op het product zelf.

  Ook is het een goed idee om in een enkele tekening niet meer dan een enkele actie weer te geven. Een tekening waarin iemand zowel de elektriciteitskabel als de netwerkkabel moet aansluiten is verwarrender dan twee tekeningen die deze acties afzonderlijk behandelen. Bovendien is er bij afzonderlijke tekeningen sprake van een ‘bonus’: een gebruiker krijgt immers het idee dat hij voortgang boekt. Dus kijkt hij alvast uit naar de volgende tekening. Met andere woorden: tekeningen houden prima de aandacht vast.

  smwartwares
  Voordelen van illustraties
  •  Illustraties hebben maar een enkele oogopslag nodig, wat zorgt voor snelle begripsvorming.
  •  Gebruikers onthouden illustraties vaak beter dan tekst.
  •  Mensen die niet sterk zijn in taal, begrijpen illustraties beter.
  •  Een illustratie kan heel product- of detailgericht zijn. Door in te zoomen is het mogelijk de aandacht tevestigen op specifieke details.
  • Illustraties maken vertalingen overbodig.
  • Een document is aantrekkelijker met illustraties; illustraties voorkomen ‘lange lappen tekst’ en daarmee een hoge leesdrempel.

  Wat illustreren?

  De bekendste illustratie is die van een fysiek object: een boormachine, een lamp, een babyfoon of wat ook. In zo’n tekening is het mogelijk bepaalde onderdelen te benadrukken, We spreken dan van een lijntekening.

  skil

  Een eye opener: lijntekeningen

  Lijntekeningen zijn tekeningen waarbij sommige lijnen of onderdelen een bepaalde nadruk krijgen, bijvoorbeeld om de vorm van een product te benadrukken of de juiste aanvoer- en/of afvoerkanalen aan te geven.

  Door lijntekeningen te gebruiken richt de illustrator de aandacht van de gebruiker naar de relevante onderdelen van de tekening. De gebruiker heeft dan bijvoorbeeld snel in de gaten dat hij zijn product op zijn kop heeft staan – of dat hij het aanvoerkanaal verwart met het afvoerkanaal.

  5.1.5_uitlijnen_zonnepaneel_1

  Een prachtgereedschap: SolidWorks Composer

  Lijntekeningen maken wij met SolidWorks Composer. Met SolidWorks Composer kunnen we van bestaande 3D CAD-tekeningen hele specifieke lijntekeningen afleiden. Zodoende wordt de illustratiekwaliteit van een lijntekening net zo hoog als de ontwerptekening zelf. Tegelijk dalen de productiekosten voor een illustratie aanzienlijk: opnieuw tekenen is immers niet nodig.

  Een ander groot voordeel van SolidWorks Composer is dat we het illustratieproces kunnen versnellen. Zijn CAD-tekeningen beschikbaar, dan zou de productie van de handleiding zelfs gelijkop kunnen lopen met het productontwerp. Dit levert niet alleen een kostenbesparing op, maar ook een optimale time-to-market.

  -14975-2481349

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Manualise heeft ervaren en kundige technisch illustratoren in dienst. Zij kunnen aan de hand van 3D CAD-bestanden, foto’s en schetsen alle mogelijke illustraties en animaties maken. Hierbij kunt u denken aan exploded views, lijntekeningen, schema’s, diagrammen, grafieken, tabellen, symbolen, pictogrammen, iconen enzovoort.

  De illustratoren van Manualise kunnen voor u ook bedrijfsspecifieke illustratierichtlijnen ontwerpen. Op die manier bereikt u een standaardisatie die past bij de huisstijl van uw bedrijf. Denkt u aan aparte symbolen voor gebruikerstips of een symbool voor verwijzingen naar andere delen van een handleiding (“Zie ook…”).