Manualise controleert uw documentatie op STE

Simplified Technical English

  Simplified Technical English (STE) is een internationale standaard voor het gebruik van Engels in technische documentatie. Door de terminologie en grammatica te standaardiseren, ontstaat een heldere en bondige vorm van Engels. STE levert de basis voor betere en goedkopere technische documentatie.

  Vraag direct een offerte aan →

  De ASD-STE100-norm

  De internationale STE-norm, de zogenaamde ASD-STE100-norm, gaat uit van Engelstalige documenten. De Engelse taal heeft echter een relatief complexe grammatica. Veel woorden hebben een dubbele betekenis, wat tot verwarring kan leiden – en daarmee tot gevaarlijke situaties.

  Een voorbeeld werkt verhelderend. Betekent ‘Replace the screws’ simpelweg het uit- en weer indraaien van de bestaande schroeven of… het gebruik van totaal nieuwe schroeven? Is het laatste het geval, dan is het goed de exacte diameter van de nieuwe schroeven te vermelden om te voorkomen dat iemand te los zittende schroeven indraait…

  Na een aantal eerdere initiatieven op het gebied van’controlled languages’ is STE nu de standaard in verreweg de meeste industrieën. Zo is STE verplicht in de lucht- en ruimtevaartindustrie. STE is eveneens verplicht binnen de militaire sector. De toepassing van STE breidt zich gestaag uit. Ook binnen de ICT, de machinebouw, de communicatieindustrie en bij consumentenproducten is STE populair.

  Voordelen STE

  • Aanzienlijke kostenbesparingen op het gebied van vertalingen, tot wel 40%
  • Efffectieve kwaliteitscontrole door duidelijke criteria
  • Kortere ’time-to-market’ door simpeler opzet van uw documentatie
  • Minder dubbelzinnigheid in teksten = verhoogde veiligheid
  • U sluit zich aan bij een internationale norm, wat vertrouwen wekt
  • Vooral: sneller onderhoud en betere reparaties

  Opbouw van de ASD-STE100-norm

  De STE-norm bestaat grofweg uit twee delen: een deel met schrijfregels en een deel bestaande uit een beknopt woordenboek.

  De schrijfregels moeten het Engels zo eenvoudig mogelijk maken, met zo min mogelijk kans op ambiguïteit (dubbelzinnigheid).

  Het woordenboek bevat toegestane en niet-toegestane werkwoorden en zelfstandige naamwoorden. Uit het woordenboek blijkt een voorkeur voor woorden die zo min mogelijk verwarring veroorzaken.

  STE deel 1: schrijfregels

  De schrijfregels leggen beperkingen op aan de grammatica en stijl. Voorbeelden zijn onder andere:

  • Een cluster van meer dan drie opeenvolgende zelfstandige naamwoorden is niet toegestaan, dus wel ‘overhead panel’, maar niet ‘overhead panel battery section’.
  • Zinnen die een procedure omschrijven mogen niet meer dan 20 woorden bevatten, zinnen die een omschrijving geven niet meer dan 25.
  • Een alinea mag niet meer dan zes zinnen bevatten.
  • Jargon en straattaal zijn niet toegestaan.
  • De instructies moeten zo specifiek mogelijk zijn, dus niet ‘Zet de machine aan’, maar ‘Druk op de groene knop met het opschrift Start’.
  • De tekst moet in de actieve vorm in plaats van de lijdende vorm staan, dus niet ‘De rode schakelaar moet in de Aan-stand worden gezet’, maar : ‘U zet de rode schakelaar in de Aan-stand’ of ‘De operator zet de rode schakelaar in de Aan-stand’ (zo voorkomt u onduidelijkheid over de vraag wie de handeling moet uitvoeren).

  STE deel 2: woordenboek
  Het STE-woordenboek heeft als doel woorden te gebruiken die zo min mogelijk ambigu zijn, dus zo min mogelijk dubbelzinnigheid opleveren.

  Een (gestyleerd) voorbeeld werkt ook hier verhelderend. Als een monteur een bepaalde taak moet uitvoeren, gebruikt STE niet het werkwoord ‘to carry out’, maar ‘to do’. ‘To carry’ betekent ‘dragen’ en zou verwarring kunnen stichten: moet je als monteur een testprocedure ‘uitdragen’ (‘to carry out’) ofwel uitleggen aan je collega’s? Of moet je de testprocedure gewoon zelf doen? Om dit soort misverstanden te voorkomen, gaat het STE uit van een aantal strikte regels die bovendien flink kortere teksten opleveren.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Wij kunnen uw documentatie schrijven volgens de de Simplified Technical English-norm. Ook kunnen wij uw documentatie controleren op het gebruik van STE. We gebruiken altijd de Manualise-STE-checker: een softwareapplicatie die nagaat of een tekst voldoet aan de STE-norm. Wilt u meer informatie over STE? Neem dan contact met ons op.