Wet- en regelgeving van handleidingen

Manualise controleert uw handleiding!

  Wilt u uw product internationaal vermarkten? Bent u een in Europa verkopende handelsonderneming of producent? Dan moet uw product zijn voorzien zijn van een CE-markering. Misschien moet uw product ook buiten Europa voldoen aan internationale wet- en regelgeving. Manualise kan nagaan of uw handleiding in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

  Vraag direct een offerte aan →

  Europese Nieuwe Aanpak Richtlijnen

  Het uitgangspunt van de CE-markering (Conformité Européenne) is de Europese Nieuwe Aanpak Richtlijnen. Deze aanpak stelt essentiële eisen aan de producten die u aanbiedt binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het gaat hier om zaken als gezondheid, veiligheid, milieu en consumentenbescherming. De rechtspersoon die binnen de EER de producten op de markt brengt, moet voldoen aan alle eisen uit de Europese Nieuwe Aanpak Richtlijnen.

  Illustratie die wet- en regelgeving voor handleidingen symboliseert in de EU en de VS.

  De Europese Nieuwe Aanpak Richtlijnen stelt eisen aan diverse productgroepen. Zo zijn er richtlijnen voor laagspanningsapparatuur en speelgoed, maar ook voor machines, telecommunicatieapparatuur en elektrische producten met een stoorpotentieel. Handleidingen moeten hierbij ook aan minimumeisen voldoen.

  Mocht het zo zijn dat uw product niet binnen bepaalde richtlijnen valt, dan is er altijd nog de Richtlijn 2001/95/EG inzake algemene productveiligheid. In deze wet staat dat “de producent aan de consument de relevante informatie verstrekt die hem in staat stelt een oordeel te vormen over de aan een product inherente veiligheids- en gezondheidsrisico’s”. Op basis van Richtlijn 85/374/EEG is de producent vervolgens aansprakelijk voor de schade die ontstaat door een gebrek in zijn product. Een product is ook gebrekkig als de handleiding gebreken vertoont!

  Mogelijke eisen vanuit de Europese richtlijnen
  • Vertaal de handleiding naar een voor het exportland begrijpelijke taal.
  • Vermeld gebruiksrestricties bij radio- en telecommunicatieapparatuur (om storing te voorkomen).
  • Vermeld de betekenis van symbolen.
  • Noem het maximale geluidsniveau in de werkinstructies.
  • Beschrijf het bedoelde gebruik en daarmee dus ook het onbedoelde gebruik van het product.
  • Geef werkinstructies om het product veilig te kunnen gebruiken.
  • Gebruik voor de veiligheidswaarschuwingen een lettertype met een hoogte van minimaal 4 mm.
  • Vermeld in het geval van een elektrisch bedienbaar product het WEEE-symbool: de doorgestreepte afvalbak (WEEE = Waste Electrical and Electronic Equipment).

  Geharmoniseerde normen

  Onder de Europese richtlijnen hangen Europese normen. In die normen staat beschreven hoe u de eisen uit de richtlijnen technisch kunt realiseren.

  Zo is er een norm om op producten die warme oppervlakten (kunnen) bevatten een specifiek waarschuwingssymbool te plakken.

  Een producent die behalve de verplichte richtlijnen ook de niet-verplichtende normen navolgt doet het maximale om aan de Europese wet- en regelgeving te voldoen:

  • De producent benut de laatste inzichten op het gebied van veiligheid.
  • De producent vertaalt de richtlijnen zo concreet mogelijk.
  • Juridisch bouwt een producent zoveel mogelijk ‘vermoeden van overeenstemming’ op tussen de abstracte richtlijnen en de concrete invulling ervan.

  Internationale wetgeving

  Bij internationale vermarkting is uiteraard de nationale wet- en regelgeving in het exportland van toepassing. Zo vallen in de VS de regels over veiligheid en gezondheid onder federale instellingen, zoals de OSHA (Occupational Safety and Health Administration). Deze federale instanties keuren normen en testinstituten. Goedgekeurde normen en testinstituten zijn vervolgens onderdeel van de wetgeving.

  Amerikaanse rechtbanken hebben een jurisprudentie opgebouwd waaruit blijkt dat producenten de verplichting hebben om te waarschuwen voor zoveel mogelijk potentiële gevaren. Dit verklaart de in Europese ogen vaak overdreven aanwezigheid van waarschuwingen. Een bekend voorbeeld is de waarschuwing van een magnetronovenfabrikant om geen huisdieren te drogen in de magnetron.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Bent u onzeker of uw handleiding wel voldoet aan alle relevante richtlijnen? Wilt u uw handleiding een algehele ‘check up’ geven? U kunt het volgende van ons verwachten:

  • Een overzicht van de richtlijnen waaraan uw product en handleiding moet voldoen.
  • Een overzicht van geharmoniseerde normen om aan de richtlijnen te voldoen.
  • Een controle van uw handleiding op basis van deze richtlijnen en normen.
  • Praktische tips om uw handleiding te optimaliseren als u uw handleiding toch al laat nagaan op relevante wet- en regelgeving.