Installatiehandleiding laten maken?

De installatiehandleiding: veilig gebruik staat voorop

  De installatiehandleiding lijdt aan een vooroordeel. Installatiehandleidingen zijn immers niet nodig? De installatie van een ketel of hekwerk (of wat dan ook) wijst zich immers vanzelf? De warmteketel bestaat vòòr installatie al helemaal uit één stuk. Het enige dat nog moet gebeuren is verankering aan de wand of op de vloer. Daar zijn de keurig meegeleverde schroeven toch voor? Het vooroordeel dat installatiehandleidingen niet nodig zijn, is hardnekkig. Maar het vooroordeel is ook volkomen onterecht. De reden laat zich vatten in een enkel woord: veiligheid.

  Direct contact met een expert→

  Wat is een installatiehandleiding?

  Om aan te geven wat een installatiehandleiding is, is het goed deze handleiding af te zetten tegen die andere handleiding waarin schroeven, bouten en moeren een centrale rol spelen: de montagehandleiding. Bij een montagehandleiding gaat het om losse productonderdelen die iets tot een geheel moeten maken. Denk hierbij met name aan meubels, bijvoorbeeld die van IKEA. Iedereen kent de illustraties die zitvlak, rugleuning en poten bij elkaar moeten brengen.

  Bij een installatiehandleiding is het product echter in principe al een werkend geheel. Een pomp bestaat uit één stuk, een warmteketel ook. Het enige dat nog moet gebeuren is verankering aan de wand of op de vloer – iets dat met een meubelstuk meestal niet nodig is.

  Toegegeven: soms is het onderscheid tussen een installatiehandleiding en montagehandleiding redelijk vaag. Neem een hek dat letterlijk vaste grond onder de voeten moet krijgen. Niemand hoeft een hek uit tientallen buizen op te bouwen. Maar een hek is altijd onderdeel van een hekwerk, met bijvoorbeeld scharnierpalen en wellicht een afsluitmechanisme in het midden. Die onderdelen moeten tijdens de installatie samenkomen, net zoals onderdelen van een tafel of stoel één geheel moeten vormen.

  Toch is in het algemeen het onderscheid duidelijk. Een installatiehandleiding dient om een product te verankeren, niet om het op te bouwen als een bouwpakket.

  Waarom een installatiehandleiding gebruiken?

  Waarom is een installatiehandleiding nodig? Wie de meegeleverde schroeven, bouten of moeren ziet weet toch meteen wat hem of haar te doen staat? Vaak is dat inderdaad zo: de aangebrachte gaten in hout of metaal laten meestal geen misverstand bestaan waar de schroeven of bouten thuishoren.

  Maar daarmee is de kous niet af. De installatie van een warmteketel moet veilig gebeuren: de leidingen vereisen wellicht afbinding of een speciale maat rubberen ringetjes. Wie dit soort handelingen vergeet tijdens een installatie, kan daarna grote rampspoed in de hand werken.

  Een installatiehandleiding is dus vooral een controlemiddel. Niet alleen om een goede werking van een ketel of hekwerk af te dwingen, maar ook en vooral om de benodigde veiligheid te borgen. Een goede installatiehandleiding is vooral een checklist.

  Branches waarin een installatiehandleiding gebruikt wordt

  In welke branches komt een installatiehandleiding van pas? Dat zijn er talloze. Waterschappen installeren pompen en dat geldt ook voor waterleidingbedrijven. Aannemers installeren warmteketels en radiatoren. Ze installeren ook zonnepanelen en hekwerken. De installatie van beide laatstgenoemde producten is eventueel ook toe te vertrouwen aan particulieren – wat het belang van een installatiehandleiding alleen maar groter maakt.

  Doorgaans zijn het aannemers en nutsbedrijven die het installatiewerk verrichten, van een vloerverwarming in een villa tot een transformator in een trafohuisje. Altijd staat verankering en een veilig gebruik voorop.

  Voorbeeld van een goede installatiehandleiding

  Een goede installatiehandleiding is vooral een ‘illustratiehandleiding’. Dat wil zeggen dat illustraties altijd de voorkeur verdienen boven tekst. De reden is simpel: illustraties leiden, mits goed uitgevoerd, tot minder verwarring dan tekst.

  Een voorbeeld werkt ook hier verduidelijkend. Stel dat een installateur om de twee jaar de bouten van een product moet vervangen omdat dit product anders los kan trillen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een generator die op een klein eiland elektriciteit moet opwekken.

  Stel dat in de installatiehandleiding zou staan: “Verwijder de bouten en draai dezelfde soort bouten weer in.” Bedoelt de technisch schrijver hier dan dat de installateur de al gebruikte bouten opnieuw mag indraaien? Of bedoelt hij dat de gebruikte bouten helemaal niet meer in aanmerking mogen komen voor hergebruik? Zijn, met andere woorden, compleet nieuwe bouten nodig?

  Waarschijnlijk pikken de meeste installateurs de boodschap wel op en gebruiken volkomen nieuwe bouten. Maar de boodschap is niet eenduidig. Een enkele installateur draait wellicht de al gebruikte bouten opnieuw in. Hij wisselt ze hooguit van plaats om toch het idee te hebben dat ze voor een nieuwe ‘grip’ zorgen.

  Een illustratie die de gebruikte bouten verwijst naar een getekende prullenbak biedt uitkomst. Een illustratie waarbij bouten uit een getekend doosje tevoorschijn komen (met op dat doosje de juiste maat, lengte en/of code) laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Kortom: hier zijn compleet nieuwe bouten nodig.

  Illustraties uit een installatiehandleiding voor een hekwerk.
  Enkele illustraties uit een installatiehandleiding voor een hekwerk. De illustraties hebben niet alleen een instruerend karakter, maar doen ook dienst als checklist.

  Installatiehandleiding laten maken door Manualise

  Een bedrijf dat de nodige ervaring heeft in het opzetten van installatiehandleidingen is Manualise. Dit Delftse bedrijf is zeer visueel ingesteld en zal bij voorkeur kiezen voor illustraties en niet voor tekst. Deze filosofie slaat internationaal aan en heeft dan ook geleid tot een internationale verzameling van (installatie)handleidingen waarbij de vertaalkosten minimaal blijven.

  Wij helpen u graag verder. Tot onze klanten behoren onder andere: