Wet productaansprakelijkheid


De wet in het kort

Op basis van deze wet is een producent van consumentenartikelen aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door een gebrek in zijn product. Onder producent wordt zowel de fabrikant verstaan, als degene die zich als producent voordoet omdat zijn naam of merk op het product staat. Ook door een niet toereikende handleiding kan een product als gebrekkig worden beoordeeld.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp?    

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP >

Uw handleiding speelt een belangrijke rol

De aansprakelijkheid kan o.a. gelden voor importeurs, handelaren en detaillisten. Als het product buiten de EG is geproduceerd, geldt de importeur als producent. Een product vertoont een gebrek als het niet de veiligheid biedt die men ervan mag verwachten.

Een product kan als onveilig worden beoordeeld als bijvoorbeeld:

  • De constructie niet toereikend is;
  • Veiligheidsvoorzieningen ontbreken;
  • De gebruiksaanwijzing als gebrekkig wordt ervaren. Ook het aanwezig zijn van ‘slechts’ een online handleiding kan als gebrekkig worden beoordeeld.

Voor onredelijk misbruik is een producent niet aansprakelijk. Het product moet wel bestand zijn tegen een zekere mate van verkeerd gebruik.


Wilt u meer informatie over dit onderwerp?  

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP >