Vertaalkosten

Handige tips om te besparen op uw vertaalkosten.

  Heeft u een divers productportfolio met geregeld nieuwe productintroducties? Dienen deze producten te worden voorzien van meertalige handleidingen? In dat geval doet u er goed aan samen te werken met een professioneel vertaalbureau, dat als centraal punt vertalers aanstuurt. Niet alleen vanwege de kwaliteit waarvoor dat bureau garant staat; als vertaalpartner helpen zij u ook de kosten in de hand te houden. Hoe zij dit doen, kunt u lezen in dit blog.

  Vraag direct een offerte aan →

  Zijn vertalingen dan duur?

  Laten we voorop stellen dat dit stuk absoluut niet is geschreven om te verkondigen dat vertalen duur is. Vertalers zijn professionals die hard moeten werken tegen scherpe tarieven. Echter, hoe meer werk een vertaler kan worden ontnomen, hoe minder zij in rekening hoeven te brengen. Het reduceren van vertaalkosten is dan ook een kwestie van het de vertalers zo gemakkelijk mogelijk maken. Een vertaalpartner helpt hierbij.

  Hoe worden vertaalkosten berekend?

  Om iets te zeggen over hoe u kunt besparen op vertaalkosten, is het allereerst goed om te weten hoe vertaalkosten worden berekend. Vertalers berekenen hun kostprijs bijna altijd aan de hand van een woordprijs. Er zijn een aantal factoren die van invloed zijn op de woordprijs:

  1. Wat is de bron- en wat is de doeltaal van de te vertalen tekst?
  2. Zijn er vertaalgeheugens beschikbaar?
  3. Zijn er terminologielijsten beschikbaar?
  4. Leent de content zich voor post-editing?

  Zoals u begrijpt, kunt u op factor 1 weinig invloed uitoefenen. U heeft voor de tekst immers een bepaalde doeltaal voor ogen en hier zult u niet van afwijken.

  Bij factoren 2 t/m 4 zit echter de mogelijke winst. We behandelen ze hieronder stuk voor stuk kort.

  Besparen met vertaalgeheugens

  Een vertaalgeheugen bestaat uit een verzameling zinnen in twee talen die aan elkaar gekoppeld zijn en die een vertaling van elkaar zijn. Zo’n geheugen kan worden opgebouwd door gemaakte vertalingen zin voor zin te verwerken. Een vertaalgeheugen wordt zo na verloop van tijd steeds verder uitgebreid. Het kan worden opgeslagen als een bestand met de extensie .tmx. TMX staat voor Translation Memory Exchange en is een open XML-standaard voor de uitwisseling van vertaalgeheugens.

  In de vertaalwereld zijn diverse softwarepakketten beschikbaar die tmx-bestanden kunnen inlezen en bruikbaar maken voor vertalers. Marktleider op dit terrein is Trados Studio. We nemen dit pakket als voorbeeld.

  Als u een vaste samenwerking heeft met een vertaalpartner die werkt met Trados Studio en u levert een tekst aan, dan zal met behulp van Trados de tekst eerst worden geanalyseerd met behulp van het vertaalgeheugen. Trados kijkt zeg maar welke delen van de tekst worden herkend uit het geheugen. Hiervoor deelt Trados de tekst op in segmenten. Segmenten zijn kopjes of zinnen of zinnen in een tabel of onder een illustratie. Per segment zijn er dan drie mogelijkheden:

  1. Een bronsegment (een segment in de brontekst) wordt in zijn geheel (100%) herkend in het geheugen; het is al eens vertaald en het kan direct gebruikt worden voor de nieuwe vertaling. We spreken dan van een full match.
  2. Een bronsegment komt grotendeels (75-99%) overeen met een reeds vertaald segment. Bijvoorbeeld één of twee woorden wijken af of de volgorde is veranderd. We spreken dan van een fuzzy match.
  3. Een bronsegment wordt niet herkend in het geheugen en dient volledig vertaald te worden. Misschien komen bepaalde delen van de zin wel overeen, maar te weinig om er nuttig gebruik van te maken. We spreken dan van een no match.

  U begrijpt dat de kosten behoorlijk afnemen indien de te vertalen tekst een aantal fullof fuzzy matches bevat. Hoe de vertaalparter de drie opties precies berekent, kan vooraf worden afgesproken.

  Besparen met terminologielijsten

  Een terminologielijst is een lijst van woorden met hun specifieke vertalingen. De behoefte voor het vastleggen van een specifieke vertaling is bijvoorbeeld van toepassing als binnen de branche waarvoor de vertaling moet worden gemaakt sprake is van jargon. Noem je iets een manager of een directeur? Noem je iets een  toetsenbord of een keyboard? Hetzelfde kan men zich afvragen bij de vertalingen.

  Bent u in staat de lijsten op de juiste wijze aan te leveren, dan kunnen vertalers veel gemakkelijker hun werk doen. Ook zal het gewenste eindresultaat sneller behaald worden. Uw vertaalpartner kan u helpen de terminologielijsten aan te leggen. Anders dan vertaalgeheugens, die tweetalig zijn, kan een terminologielijst worden opgebouwd in een veelvoud aan talen.

  Besparen met post-editing

  Ooit gewerkt met Google Translate? Dan weet u dat dit een fantastische service is. Google Translate is alleen niet geschikt om een volledige handleiding mee te vertalen. En dat is ook niet zo gek, want taal is complex. Te complex om bij het vertalen volledig op een computer te kunnen vertrouwen.

  Toch is het resultaat van Google Translate niet volledig waardeloos. Bovendien worden de vertaalmachines steeds slimmer. Het is dan ook logisch dat hier steeds meer gebruik van wordt gemaakt. En dan komt post-editing om de hoek kijken. Bij post-editing wordt gebruikt gemaakt van een of meer vertaalmachines (zoals Google Translate) zonder dat er blind op wordt vertrouwd. Het proces is eenvoudig: de tekst wordt eerst door de machine vertaald. Vervolgens gaan vertalers (ze heten dan post-editors) ermee aan de slag en halen alle fouten die de computer heeft gemaakt uit de vertaling. Het resultaat is een kwalitatief uitstekend product voor een scherpe prijs.
  Is iedere tekst geschikt voor post-editing? Zeker niet! Een roman of marketingtekst verdient een andere aanpak. Maar handleidingen kunnen op deze wijze vaak prima vertaald worden. Uw vertaalpartner kan hierin adviseren.

  Wilt u meer weten over hoe u slimmer kunt omgaan met de vertaling van uw handleidingen? Neem dan contact met ons op.