Amerikaanse normen voor gebruiksaanwijzingen

Hoe laat ik mijn handleiding voldoen aan de Amerikaanse normen?

  Om een CE-markering te verstrekken, kan een fabrikant Europese (geharmoniseerde) normen gebruiken om te voldoen aan de CE-richtlijnen. Bij export naar de Verenigde Staten passen certificeringsbedrijven zoals UL hun eigen normen toe. Hoe gaat u om met de Amerikaanse markt als het gaat om uw gebruiksaanwijzingen?

  Vraag direct een offerte aan →

  Richtlijnen en normen

  Om de barrières voor de vrije circulatie van goederen weg te nemen en consumenten en andere gebruikers van allerlei soorten producten te beschermen, heeft de Europese Unie krachtige instrumenten ontwikkeld en blijft ze ontwikkelen. Een van deze instrumenten zijn de richtlijnen als onderdeel van de New Approach. Deze richtlijnen bevatten fundamentele eisen met betrekking tot gezondheid, veiligheid, milieu en consumentenbescherming. De richtlijnen van de New Approach worden gedefinieerd als richtlijnen die voorzien in de CE-markering. Producten die in de EU worden vervaardigd en alle producten die worden geïmporteerd uit derde landen moeten voldoen aan de relevante richtlijnen. Om te voldoen aan de technische specificaties zoals beschreven in de richtlijnen, kan een fabrikant (geharmoniseerde) normen gebruiken. Het gebruik van normen blijft vrijwillig. Door normen toe te passen, profiteert een fabrikant van een maximale veronderstelling van overeenstemming met de bijbehorende essentiële eisen. Aangemelde instanties kunnen de conformiteitsbeoordeling van producten uitvoeren. In Europa is TüV een bekende aangemelde instantie. In Noord-Amerika is UL het meest bekend als het gaat om productveiligheidstests. Certificering, validatie, tests, inspectie, enz. in Noord-Amerika worden uitgevoerd volgens nationale (of internationale) normen.

  Wat betreft normen voor gebruiksaanwijzingen, worden de volgende normen meestal toegepast:

  • IEC: 82079-1 Voorbereiding van gebruiksaanwijzingen (internationale norm)
  • ISO/IEC Gids 37:2012 Gebruiksaanwijzingen voor producten door consumenten (internationale norm)
  • ANSI Z535.6 Product Safety Information in Product Manuals, Instructions, and Other Collateral Materials (Amerikaanse nationale norm)

  IEC 82079-1 is ook geharmoniseerd in Europa. Voornamelijk de laatste, ANSI Z535.6, verschilt van onze Europese eisen. Veiligheidsinstituten zoals UL gebruiken deze norm vaak om de naleving van de veiligheidsmeldingen op het product en in de handleiding te beoordelen. Door gebruik te maken van zowel IEC 82079-1 als ANSI Z535.6 voldoet uw handleiding aan de Amerikaanse eisen.

  ANSI Z535.6

  Waarom een norm voor veiligheidsmeldingen?

  ANSI Z535.6 biedt richtlijnen voor elke entiteit die betrokken is bij het maken van ‘collateral materials’. De norm definieert ‘collateral materials’ als gedrukte informatie die een product begeleidt (bijvoorbeeld producthandleidingen, instructies en andere materialen met veiligheidsberichten). Omdat veiligheidsinformatie in ‘collateral materials’ en veiligheidsmeldingen op productveiligheidstekens kan verschillen van elkaar, heeft deze norm een communicatiesysteem ontwikkeld dat specifiek is ontwikkeld voor productveiligheidsinformatie in ‘collateral materials’.

  Hoe ziet een veiligheidsmelding eruit?

  Veiligheidsberichten kunnen een signaalwoord (GEVAAR, WAARSCHUWING, VOORZICHTIG of LET OP) bevatten in combinatie met een veiligheidswaarschuwingssymbool (v). Het signaalwoord en het veiligheidswaarschuwingssymbool worden geplaatst in een zogenaamd signaalwoordpaneel. De veiligheidsmeldingen en de juiste schademeldingen kunnen worden gepresenteerd in zwart-wit, grijstinten of volgens de kleuren zoals gespecificeerd in ANSI Z535.1 (v). Ook het lettertype en de grootte van de signaalwoorden zijn gedefinieerd in de norm.

  Voorbeelden van een signaalwoordpaneel

  De veiligheidsmelding wordt gevormd door het signaalwoordpaneel (of in sommige gevallen alleen het veiligheidswaarschuwingssymbool), samen met de overgebrachte veiligheidsmelding.

  Wat moet ik in de overgebrachte veiligheidsmelding plaatsen?

  De ANSI Z535.6 behandelt vier soorten veiligheidsberichten die in ‘collateral materials’ kunnen worden gepresenteerd:

  • Aanvullende richtlijnen
  • Gegroepeerde veiligheidsmeldingen
  • Sectie veiligheidsmeldingen
  • Ingebedde veiligheidsmeldingen

  Gegroepeerde, sectie- en ingebedde overgebrachte veiligheidsmeldingen moeten de gevaren identificeren, aangeven hoe ze vermeden kunnen worden en advies geven over de waarschijnlijke gevolgen van het niet vermijden van de gevaren. Aanvullende richtlijnen kunnen vaak generiek zijn en bijvoorbeeld informatie bevatten over:

  • de algemene veiligheidsimplicaties van een document (bijv. “lees alle instructies voor gebruik om letsel te voorkomen”)
  • de algemene veiligheidsimplicaties van gegroepeerde veiligheidsberichten (bijv. “om ernstig letsel of dood te voorkomen, volg de veiligheidsinformatie in dit hoofdstuk/sectie”)
  • generieke berichten met betrekking tot het omgaan met veiligheidsinformatie (bijv. “Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie”).

  Oké, en waar in de handleiding plaats ik mijn veiligheidsberichten?

  Aanvullende richtlijnen moeten zich in de buurt van het begin van een document bevinden en kunnen worden vergezeld van een veiligheidswaarschuwingssymbool zonder het gebruik van een signaalwoordpaneel. Gegroepeerde veiligheidsberichten moeten in een apart document of in een aparte sectie worden verstrekt. Sectie veiligheidsberichten moeten aan het begin van de sectie of voor de berichten waarnaar ze verwijzen worden verstrekt. Ingebedde veiligheidsberichten moeten worden geïntegreerd met de niet-veiligheidsberichten.

  Hoe kan ik deze informatie efficiënt in het proces voor het maken van mijn handleiding opnemen?

  1. Bepaal de gevaren van het product.
  2. Bepaal het overgebrachte bericht dat het type gevaar beschrijft, de mogelijke gevolgen van het gevaar of de ontwijkende of vermijdende acties die moeten worden ondernomen.
  3. Bepaal of u alleen een veiligheidswaarschuwingssymbool wilt gebruiken of een signaalwoordpaneel
  4. Bepaal het signaalwoord (GEVAAR, WAARSCHUWING, VOORZICHTIG of LET OP).
  5. Bepaal de locatie van de veiligheidsmelding (moet het worden gepresenteerd als een aanvullende richtlijn of als gegroepeerde, sectie- en/of ingebedde veiligheidsberichten)

  Dit is slechts een samenvatting van de ANSI Z535.6. Er zijn nog wat meer beperkingen, maar ook meer manieren om veiligheidsberichten te presenteren, iets wat meer vrijheid geeft. Om meer te leren, kunt u de volledige norm bestellen op www.ansi.org.

  VeiligheidswaarschuwingssymbolenVerklaring
  Voor gebruik met het signaalwoord GEVAAR
  WarningVoor gebruik met het signaalwoord WAARSCHUWING
  WarningVoor gebruik met het signaalwoord VOORZICHTIG
  WarningWarning Warning WarningVoor gebruik met de signaalwoorden GEVAAR, WAARSCHUWING of VOORZICHTIG of zonder signaalwoord
  Goedgekeurde kleuren van signaalwoordpanelenVerklaring
  Danger Danger(GEVAAR) Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, zal leiden tot overlijden of ernstig letsel
  Warning Warning(WAARSCHUWING) Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot overlijden of ernstig letsel
  caution caution(VOORZICHTIG) Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien niet vermeden, kan leiden tot lichte of matige verwondingen
  Notice Notice(LET OP) Geeft informatie aan die als belangrijk wordt beschouwd, maar niet gerelateerd is aan gevaren (bijvoorbeeld berichten met betrekking tot schade aan eigendommen)