Handleiding Vertalen Van Engels Naar Nederlands

Vertalen van Engels naar Nederlands? Doen!

  Veel buitenlanders verbazen zich over het gemak waarmee Nederlanders Engels spreken en dus ook begrijpen. Je zou bijna de conclusie trekken dat Nederlanders en Vlamingen een handleiding in de eigen taal niet nodig vinden als een Engelstalige handleiding beschikbaar is. Maar die conclusie is onterecht. Mensen uit Nederland en Vlaanderen vinden een vertaling van een handleiding vanuit het Engels naar het Nederlands juist erg prettig. Om veiligheidsoverwegingen is vertaling van Engels naar Nederlands zelfs verplicht.

  Vraag direct een offerte aan →

  Inhoudsopgave

  Is een Nederlandstalige handleiding verpicht in Nederland en België?

  Over beantwoording van deze vraag bestaat nogal wat misverstand. Dit misverstand is echter niet nodig. Alle Europese richtlijnen die betrekking hebben op de marktkintroductie van producten benadrukken een veilig gebruik van dat product. Een product kan alleen veilig worden gebruikt als de instructies begrijpelijk zijn. Instructies zijn pas optimaal begrijpelijk als ze zijn opgesteld in de taal (of talen) binnen het land waar de marktintroductie plaatsvindt.

  In de praktijk betekent dit dat alle machines en consumentenproducten die in België en Nederland op de markt komen moeten zijn voorzien van een Nederlandstalige handleiding. Een vertaling van Engels naar Nederlands is zodoende onontkoombaar, tenminste: als de handleiding oorspronkelijk in het Engels is geschreven. Deze verplichting om te vertalen naar het Nederlands geldt echter niet alleen als Engels de brontaal is. De oorspronkelijke taal kan natuurlijk ook het Duits of Frans zijn, of welke taal ook. Ook dan is uiteraard vertaling naar het Nederlands noodzakelijk.

  Zijn er uitzonderingen? Ja. Als aantoonbaar is dat de lezer een goede kennis heeft van het Engels, dan is vertaling van het Engels naar het Nederlands niet nodig. Denk aan vliegtuigmonteurs die onderhoudshandleidingen in het Engels moeten kunnen lezen, in ieder geval in het zogenaamde Simplified Technical English.

  Is een handleiding vertalen van Engels naar Nederlands moeilijk?

  Het antwoord op deze vraag luidt: ja! Dat komt omdat het bij handleidingen niet gaat om een standaardvertaling van Engels naar Nederlands. Het gaat om technische vertalingen. Met andere woorden, bij een vertaling van Engels naar Nederlands moet de vertaler vertrouwd zijn met het technisch jargon. Dit is een heel belangrijke voorwaarde voordat een vertaler een handleiding vertaalt van Engels naar Nederlands.

  Stel dat een vertaler een Engelstalig introductieboek over de techniek achter het vliegen moet vertalen voor beginnende Nederlandse of Vlaamse vliegtuigmonteurs, monteurs die het STE (Simplified Technical English) nog niet helemaal machtig zijn.

  Dan zou het kunnen zijn dat zo’n vertaler zonder kennis van het jargon ‘to rotate’ vertaalt met ‘draaien’, ‘jumpseat’ met ‘schietstoel’ en ‘gear down’ met ‘versnelling omlaag’. Deze drie vertalingen zijn alle drie foutief, maar komen in de praktijk voor als een vertaler niet vertrouwd is met de terminologie uit het vakgebied. Vertaling van Engels naar Nederlands kan dan heel snel uitlopen op een foutenfestival: niet alleen in introductieboeken, maar ook in handleidingen.

  Hoe een goede Nederlandstalige handleiding te leveren?

  Hoe sluit je dit soort redelijk vaak voorkomende fouten uit? Uiteraard door de juiste technische vertalers te zoeken. Maar de beste garantie dat een vertaling van Engels naar Nederlands correct verloopt is procedureel: laat de importeur altijd alle teksten in de handleiding controleren.

  Om nog een voorbeeld te noemen. De importeur moet de tijd nemen om te kijken of een vertaler de begrippen spanning (Voltage). stroom (Ampère) en vermogen (Watt) niet door elkaar haalt. Voor deze drie Nederlandstalige begrippen bestaan ook drie Engelstalige begrippen (‘voltage’, ‘current’ en ‘power’). Maar voor een vertaler is het heel makkelijk om bijvoorbeeld ‘current’ te verwarren met ‘power’.

  Aangezien de importeur in zijn eigen marktgebied aansprakelijk is voor voorkoombare onveilige situaties, is het in zijn belang om de handleiding goed te controleren op de juiste terminologie. Een handleiding is immers onderdeel van het product en kan net zo goed tot aansprakelijkheid leiden als gebreken aan het product zelf.

  Welke experts kunnen helpen bij vertaling van Engels naar Nederlands?

  Wie kunnen helpen bij een technische vertaling van het Engels naar Nederlands? Dat zijn uiteraard de technische vertalers die over de juiste achtergrond beschikken. Dat kunnen dus ook interne vertalers bij de importeur zijn.

  Hoe dan ook: de ‘final check’ bij een vertaling van het Engels naar Nederlands dient bij de importeur te liggen, niet bij een extern (freelance) technisch vertaler of een extern vertaalbureau. Ook al gaat het in dat laatste geval om een gerenommeerd technisch vertaalbureau.

  Zoals hierboven bleek, zit een ongeluk immers in een klein hoekje. ‘Jumpseat’ vertalen met ‘schietstoel’ lijkt logisch. Maar een jumpseat is een derde stoel in de cockpit van een verkeersvliegtuig, vlak achter beide piloten. Het is geen schietstoel zoals die voorkomt in een straaljager (ejection seat).

  Manualise heeft overzicht als het om technisch vertalen gaat

  Wij bij Manualise zijn technisch schrijvers en (!) specialisten in technische illustraties. Maar we zijn ook expert in technisch vertalen. Niet dat we van elk vakgebied het technisch jargon kennen. Maar we weten wel de juiste technisch ingestelde mensen te vinden die hoogwaardig kunnen vertalen van Engels naar Nederlands. En last but not least: we kennen de checklist om fouten te voorkomen. Bij ons is het hele vertaaltraject van Engels naar Nederlands in goede handen. Hoe technisch de handleiding ook moet worden, wij zorgen er met u voor dat uw vertaalde handleiding volledig correct is maar ook… volkomen begrijpelijk.