Welke eisen stelt de richtlijn voor drukapparatuur?

Richtlijn voor drukapparatuur en de handleiding

  Dit artikel behandelt de eisen die de 97/23/EG, richtlijn voor drukapparatuur, aan de handleiding en documentatie stelt. Wilt u weten of uw product onder de richtlijn voor drukapparatuur valt en welke CE richtlijnen nog meer van toepassing zijn op uw product? Raadpleeg dan dit overzicht van Manualise.

  Vraag direct een offerte aan →

  Artikelen uit de richtlijn voor drukapparatuur (97/23/EG) met betrekking tot de documentatie

   Bijlage 1
  3.4. Instructies voor het gebruik
  a) Bij het op de markt brengen moet de drukapparatuur, voorzover van toepassing vergezeld gaan van een gebruiksaanwijzing, bestemd voor de gebruiker, met alle voor de veiligheid van belang zijnde informatie omtrent:
  — de montage met inbegrip van de assemblage van verschillende drukapparaten
  — het in bedrijf stellen
  — het gebruik
  — het onderhoud met inbegrip van de controles door de gebruiker.
  b) De gebruiksaanwijzing moet de informatie bevatten die krachtens punt 3.3 op de drukapparatuur is aangebracht, met uitzondering van de identificatie van de serie, en moet in voorkomend geval vergezeld gaan van de technische documentatie en de tekeningen en schema’s die nodig zijn voor een goed begrip van die aanwijzingen.
  c) Indien van toepassing moet de gebruiksaanwijzing tevens de aandacht vestigen op de gevaren van verkeerd gebruik overeenkomstig punt 1.3 en de bijzondere kenmerken van het ontwerp overeenkomstig punt 2.2.3.