Duidelijke illustraties maken

Hoe maak je afbeeldingen begrijpelijk, bruikbaar en aantrekkelijk?

  Binnen de technische communicatie is het ontwerpen van illustraties een specialisatie op zichzelf. Een illustratie moet er niet alleen goed uitzien maar ook begrijpelijk en bruikbaar zijn. In dit blog een aantal vuistregels die u helpen bij het laten ontwerpen of het zelf ontwerpen van illustraties.

  Vraag direct een offerte aan →

  Een afbeelding moet doelgericht zijn

  Denk altijd vanuit de gebruiker. Wat moet de gebruiker ermee? Een totaaloverzicht krijgen, een bepaald onderdeel lokaliseren, gewaarschuwd worden voor een risico, etc. Oftewel, het doel van de illustratie is het belangrijkste uitgangspunt.

  Een afbeelding moet eenvoudig zijn

  Een gebruiker wil geen zoekplaatje; de illustratie moet in één oogopslag duidelijk maken wat de bedoeling is:

  • Laat alle onnodige details weg
  • Gebruik geen symbolen die de gebruiker (nog) niet kent. Als het nodig is om een illustratie toe te lichten, is die waarschijnlijk te ingewikkeld!
  • Als u meerdere afbeeldingen van hetzelfde object gebruikt, maak die dan zo uniform als mogelijk; gebruik dezelfde stijl van tekenen, geen onnodige perspectiefwisselingen en geen onnodige verschillen in de schaalgrootte
  • Beeld processen en procedures in de natuurlijke leesrichting af: van links naar rechts een van boven naar beneden.
  • Probeer niet (te) origineel te zijn. Gebruik conventionele symbolen

  De plaats van bijschriften

  In een technische handleiding is het vaak nodig om te verwijzen naar onderdelen van een afbeelding. Om bijvoorbeeld de naam van het onderdeel aan te geven of om aan te geven wat er met een bepaald onderdeel gedaan moet worden. Dat kan op de volgende twee manieren:

  • Nummers bij onderdelen en tekst naast of onder de afbeelding
  • Tekst direct bij de onderdelen

  Bij korte teksten (zoals namen van onderdelen) is de tweede manier het handigst voor de gebruiker, omdat die dan minder heen en weer hoeft te schakelen. Bij het vertalen of het later aanpassen van de tekst levert dit echter vaak wel problemen op. Daarom wordt veelal de voorkeur gegeven aan de eerste methode.

  Een afbeelding moet aantrekkelijk zijn

  Een afbeelding is voor gebruikers het aantrekkelijkst als deze hen in staat stelt om de inhoud goed en snel te begrijpen. Eenvoud moet dus vooropstaan. Zonder concessies te doen aan die eenvoud is het soms mogelijk de aantrekkelijkheid te vergroten:

  • Gebruik, waar het van toegevoegde waarde is, afbeeldingen van mensen. Human interest is een klassieke techniek om lezers te boeien. Die afbeeldingen hoeven niet per se realistisch te zijn. Schematische afbeeldingen of cartoons zijn vaak geschikter dan ‘echte’ mensen. In dit kader zijn bijvoorbeeld handjes en vingers ook geschikt als vervanging van pijlen.
  • Gebruik waar mogelijk icoontjes in plaats van woorden.
  • Gebruik kleur, maar zorg dat de lezer zich niet gaat afvragen wat die kleur betekent.

  Aantrekkelijkheid van illustraties is natuurlijk ook een kwestie van smaak en stijl. Deze begrippen zijn moeilijk te definiëren, maar spelen onmiskenbaar een rol bij de waardering voor illustraties. Een goede illustratie is een combinatie van functionaliteit en artisticiteit.

  Lees meer over de dienstverlening van Manualise.