Onderzoek naar video instructies


Categorie

Recent blog items

 • 14 July 2017

  CE-markering medische software

  Wanneer krijgt medische software een CE-markering? Medische hulpmiddelen zoals infuuspomp

  Lees meer>
 • 23 June 2017

  Brexit en dubbele documentatie

  Dubbele documentatie door Brexit? Het Verenigd Koninkrijk (VK) stapt definitief uit de EU

  Lees meer>
 • 30 March 2016

  Publicatie normontwerp gebruikershandleidingen NEN 5509

  Revisie norm gebruikershandleidingen De afgelopen jaren heb ik vanuit Manualise deelgenome

  Lees meer>
 • 30 March 2016

  Machinerichtlijn 2006/42/EC

  Welke eisen stelt de Machinerichtlijn aan de gebruiksaanwijzing? Elke machine die binnen

  Lees meer>
 • 21 March 2015

  Madcap Flare 11

  10 Reasons Why MadCap's Flare 11 Sets the Standard As a technical communication service b

  Lees meer>

Onderzoek naar video instructies

video instruction

Video instructies effectiever dan gewone instructies

Deze blog put haar inspiratie uit een wetenschappelijk onderzoek naar video instructies van hoogleraar Hans van der Meij aan de Universiteit Twente.

Zoals bij vrijwel iedere creatie dien je jezelf bij het maken van video instructie eerst af te vragen welk doel de video dient. Is het doel motiveren, instrueren of louter demonstreren? Het doel van de instructievideo bepaalt voor een groot deel de verschillende elementen en handelswijzen.

Vervolgens bepaal je het soort video: animatie, realistisch of echt. Daarna maak je het onderscheid tussen een statische, dynamische of interactieve video. Waar bij een statische video vanuit één standpunt gefilmd wordt, is er bij een dynamische video afwisseling tussen invalshoeken. Bij een interactieve video is de insteek om de gebruiker ook actief te betrekken bij de video door interactie te stimuleren met vragen of bevestigingen middels bijvoorbeeld een interactieve button.

Bij de ontwikkeling van een visuele instructie dient men volgens “Plaisant & Schneiderman” rekening te houden met de volgende basisregels:

 • geef voorbereidende en/ of procedurele informatie
 • houd segmenten kort
 • maak taken eenvoudig en helder
 • stimuleer een mix van taken en oefening
 • gebruik het gesproken woord
 • doe recht aan de interface
 • signaleer om de aandacht te trekken
 • geef de gebruiker enige controle
Guidelines for an efficient video tutorial

In het onderzoek van Hans van der Meij werd het leerproces getest bij videohandleidingen en interactieve instructievideo’s. In dit onderzoek betrof het instructies omtrent opmaakhandelingen in Microsoft Word. De groep respondenten in dit onderzoek bestond uit 55 beginnende en 55 gevorderde Microsoft Word gebruikers, die evenredig verdeeld werden over twee onderzoeksgroepen. Bij de ene doelgroep werden de instructies per handleiding uitgelegd en bij de andere groep met behulp van een video instructie.

Bij de interactieve instructievideo was links van het scherm een interactieve inhoudsopgave aangebracht. De gebruiker kon met behulp hiervan zelf kiezen welke handelingen hij of zij wilde uitvoeren. Een voice-over stem lichtte de handeling steeds toe terwijl de handeling ook tekstueel nog eens werd weer gegeven. Er werd duidelijk onderscheid gemaakt in voorbereidende, taakgerichte en effect informatie. Handelingen werden gesignaleerd door een bewegende cursor, waarmee goed in de gaten kon worden gehouden wat er in binnen Word moest gebeuren. De andere groep respondenten kreeg dezelfde instructies, maar dan zonder bovenstaande interactieve elementen.

Nadat beide groepen de instructies hadden opgevolgd, werd er een test uitgevoerd om te bepalen of de gebruiker in staat was de handelingen zelfstandig uit te voeren. Het resultaat was dat de groep respondenten die interactieve instructies kreeg veel beter in staat was om het proces te herhalen dan de andere groep. Er werd een significant verschil gevonden, waardoor de conclusie getrokken mag worden dat interactieve video’s een stuk effectiever zijn. Wel waren er na afloop nog een aantal open vragen:

 • Was de video ook motiverender?
 • Hoe zit het met het lange termijn onthouden?
 • Welke ontwerprichtlijnen zijn het meest kritisch? Signalering, oefening of interface?

Hierover wellicht in een later onderzoek meer.

Video instructie of een animatie laten maken?

Manualise is een partnership aangegaan, waardoor wij uw video instructies kunnen maken! Wij houden ons bezig waar we zelf sterk in zijn: productinformatie in kaart brengen en een storyboard maken. Onze partner zorgt voor de technische realisatie.