NEN 5509

Een norm voor uw handleiding?

  De NEN 5509 geeft een minimum aan normen voor de informatieve inhoud, de stuctuur, de formulering en de presentatie van gebruikershandleidingen. De NEN5509 is een Nederlandse norm. Deze pagina beschrijft kort de inhoud van de norm.

  Vraag direct een offerte aan →

  NEN 5509 kort uiteengezet

  Deze norm geeft een minimum aan normen voor de informatieve inhoud, de structuur, de formulering en de presentatie van gebruikershandleidingen. De aanwijzingen en aanbevelingen gelden voor gebruikershandleidingen die de gebruikers van en de werkers aan producten uitleg geven bij alle handelingen.  De aanwijzingen gelden voor handleidingen variërend van huishoudelijke apparatuur tot ingewikkelde systemen. Speciale eisen volgens de wetgeving van individuele landen worden echter niet behandeld. Ook kan het zijn dat sommige producten aanvullende eisen hebben met betrekking tot handleidingen.

  Een gebruikshandleiding heeft conform de NEN 5509 de volgende inhoud:

  1. Technische specificaties
  2. Voorzorgsmaatregelen en veiligheidsinstructies
  3. Beschrijving van het product; samenstelling van het product
  4. Montage; installatie; ingebruikname
  5. Beschrijving van de bediening; wijze van gebruik
  6. Onderhoud en onderhoudsschema
  7. Buitenbedrijfstelling
  8. Demontage, sloop; opslag en transport
  9. Storingen en reparatie
  10. Milieu
  11. Afdanken

  Een gebruikshandleiding is conform de NEN 5509 als volgt opgebouwd:

  1. De titelpagina
  2. Het “woord vooraf” of “gids voor de gebruiker”
  3. Inhoudsopgave
  4. Inleiding
  5. Register
  6. Verklarende woordenlijst
  7. Verkorte instructie
  8. Bijlagen

  Inhoudelijk gaat de norm dieper in op zaken zoals de taalkeuze van de handleiding, de technische specificaties die vermeld dienen te worden, het vermelden van contactgegevens, de versie en datum van de handleiding enzovoorts.

  De NEN5509 stamt uit 1998.  Onlangs is de NEN gestart met de revisie van deze norm. Er zijn verschillende redenen waarom een revisie noodzakelijk werd geacht.  Deze nationale norm mist bijvoorbeeld een koppeling met de Machinerichtlijn. Aan belangrijke aspecten zoals de risicobeoordeling en het driestapsmodel wordt nog geen aandacht besteed in de NEN5509.

  Ook zijn in de norm nog geen vereisten opgenomen met betrekking tot documentatie van bijvoorbeeld kleine machines, veiligheidscomponenten en instructiekaarten. De norm zou volgens de meeste experts meer aandacht moeten besteden aan documentatie die is samengesteld uit verschillende documenten, voor bijvoorbeeld grote installaties. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van waarschuwingsformuleringen en bijbehorend kleurgebruik die zich na 1998 hebben plaatsgevonden, zijn nog niet opgenomen in de norm. Naast een update van de inhoud zijn er ideeën om de herziene norm voor te dragen als basis voor een Europese norm voor gebruikshandleidingen. Manualise is lid van de normencommissie die zich buigt over de revisie.

  Een andere norm over gebruikshandleidingen is de De IEC 82079-1. Deze norm is een internationale  norm als opvolger van de EN 62079 uit 2001. Meer informatie over deze norm is te vinden op het Blog over de IEX 82079.